Gå til sidens hovedinnhold

Vedtok å ikke selge kaianlegg på «billigsalg»

Hitra kommune vil forlate Kristiansund og Nordmøre havn (KNH). Kommunen ønsker å kjøpe Hitra Kysthavn for 25 millioner, det er under halvparten av hva KNH mener den er verdt.

Kaianlegget som ble åpnet høsten 2014, har kostet 38 millioner. Kristiansund og Nordmøre havn (KNH) har anslått markedsverdien til 53,3 millioner kroner medregnet et goodwill-tillegg på 15 millioner.

Hitra kommune, som i 2020 meldte sin uttreden fra KNH, har kommet med et bud på 25 millioner kroner for anlegget.

KNH fattet et vedtak i desember 2020 der det kom fram at de respekterte Hitra kommunes beslutning, men at det ikke var aktuelt å la kommunen forlate KNH med kaianlegget – noe Hitra kommune mente de hadde krav på.

– Her gir vi ikke ved dørene, har havnefogd Knut Mostad tidligere uttalt til Tidens Krav.

Havnerådet avholdt møte torsdag 10. juni, hvor de fattet følgende vedtak:

  1. KNH IKS har hatt et godt samarbeid med Hitra kommune og næringslivet der for å utvikle infrastruktur og øvrig næringssamarbeid for økt vekst i sjøveis transport. Hitra er en spennende kommune for utvikling av bl.a. norsk lakseproduksjon. Vi ønsker fortsatt å beholde Hitra kommune som eier i KNH IKS. Når Hitra kommune nå ønsker å si opp avtalen om felles havneselskap med Nordmøre, beklager vi dette.
  2. Havnerådet aksepterer de generelle vilkår for uttreden i kulepunktene ovenfor under pkt. 1. i denne saken og gir Havnefogden fullmakt til å saksbehandle uttreden etter disse forutsetningene (om ikke saken om uttreden endres av Hitra kommune i endelig behandling i kommunestyret).
  3. KNH IKS ønsker primært å beholde Hitra kysthavn i tråd med vedtaket av 9. desember 2020.
  4. Havnerådet aksepterer ikke budet fra Hitra kommune for kjøp av Hitra kysthavn på kr 25 mill.
  5. Havnerådet gir forhandlingsutvalget fullmakt til å gjennomføre forhandlinger om salg av Hitra kysthavn.
  6. Endelig behandling av budet skal tilbake til behandling i havnerådet for godkjenning.

LES OGSÅ:

Les også

Byr 25 millioner for kaianlegg KNH mener er verdt 53 millioner

Les også

KNH nekter å forhandle om kaianlegg på Hitra

Kommentarer til denne saken