Arbeidet har allerede startet, og går 13. februar over i en ny fase med større byggeaktivitet. Arbeidet er planlagt å vare til midten av mai.

Det melder Kristiansund kommune selv i en pressemelding fredag ettermiddag.

Anleggsarbeidet vil gjøre at gangfeltet på Bergan vil være innsnevret i arbeidsperioden. Og kommunen melder også at de ønsker minst mulig mye trafikanter i området når det er mest intenst fra 13. februar og fram til slutten av prosjektet.

– Dette berører skoleelevene og brukere av gangveien i denne perioden, står det i pressemeldingen.

Som det vises på illustrasjonen fra arbeidsområdet, vil det bli laget en midlertidig gangvei rundt anleggsområdet mens arbeidet pågår.

Arbeidet gjør og at Bergan sykehjem, bofellesskapet og nærområdet vil oppleve økt støy og redusert framkommelighet på strekningen i forbindelse med arbeidet.

– Det vil være gravearbeid, sprengningsarbeid, og mye tungtrafikk i anleggsområdet så beboere og besøkende må medregne en del støy, og redusert framkommelighet, skriver kommunen.

De informere også om at det i forbindelse med arbeidet vil det bli utført flere kontroller mot ulovlig parkering i rundkjøringen.