– Lockout er et virkemiddel vi svært sjeldent benytter. Men NHO er nødt til å svare når et lite, frittstående forbund har fremmet et ekstremt lønnskrav, langt utover det man har blitt enig med andre yrkesgrupper om, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

En lockout hindrer flyteknikere som ikke alt er tatt ut i streik, å gå på jobb.

– I en konflikt er lockout det eneste virkemiddelet arbeidsgivere har, og vi gjør dette for å få flyteknikerne tilbake til forhandlingsbordet. Når flyteknikerne har så urealistiske krav, mener vi det er riktig at alle medlemmene til NFO er en del av konflikten, sier Almlid.

Luftambulanser omfattes av lockout

NHO opplyser til TV 2 at 20 flyteknikere fra Babcock omfattes av lockout fra søndag. Babcock drifter ambulanseflyene i Norge.

– I likhet med de fleste andre beklager vi at konflikten har nådd dette nivået, sier daglig leder Marius Hansen i Babcock Norden til Dagens Næringsliv.

– Som medlem i NHO Luftfart forholder vi oss selvsagt lojalt til de tiltakene NHO mener er nødvendig for å få partene tilbake til forhandlingsbordet. Når vedtaket om arbeidsstans (lockout) trer i kraft natt til søndag, vil det kun ta timer før ambulansefly må tas ut av tjeneste. Erfaringsmessig vil alle ambulanseflyene i løpet av få dager stå på bakken uten tilsyn av flytekniker, sier han.

Krevende tidspunkt

Lockouten trer i kraft fra midnatt natt til søndag og vil ikke påvirke flytrafikken før det, sier han.

– Streiken blant flyteknikerne kommer på et svært krevende tidspunkt i norsk økonomi og i flybransjen. Dette er en bransje som har vært svært hardt rammet av pandemi og krig i Europa, og streik er det siste den trenger. Streiken rammer i tillegg både reisende og norske bedrifter, sier Almlid.

Almid viser til at rammen for årets lønnsoppgjør er på 3,7 prosent, og at flyteknikernes krav på 17 prosent er milevis over alle andre.

– NHO er for et organisert arbeidsliv med sterke fagforeninger og med ansvarlig organisasjoner. Derfor er vi nødt til å reagere når et frittstående forbund fremsetter krav som til de grader undergraver modellen for lønnsdannelse, sier han.

Rød sone

Jan Skogseth, som er leder i Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO), opplyser til NTB at han ikke har noen uttalelser å gi per nå.

– Vi hadde siste dialog med NHO søndag kveld. Det kom ikke fram noe nytt i det møtet heller. De viser ingen reell forhandlingsvilje. Vi står bom fast, og vi har havna i rød sone, for å si det sånn, sier NFO-leder Jan Skogseth til Børsen.

Flyanalytiker om lockouten: Dramatisk

NHO har varslet lockout i flytekniker-streiken, noe som medfører en historisk dramatikk i norsk luftfart, ifølge flyanalytiker.

– Det er en dramatikk i norsk luftfart nå som vi kanskje ikke har sett noen gang i moderne tid, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair AS til NTB.

Fra midnatt natt til søndag iverksetter NHO og NHO Luftfart en såkalt lockout i den pågående flytekniker-streiken, noe som betyr at alle flyteknikerne i Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) blir nektet å gå på jobb. Målet er å tvinge NFO tilbake til forhandlingsbordet, hvor NHO mener flyteknikerne har krevd et urealistisk høyt lønnskrav.

– Nå er det to ting som kan skje, sett fra mitt ståsted: Enten så blir det en løsning mellom de to partene eller så stopper det meste opp når lockouten trer i kraft, sier Elnæs.

NFOs 450 flyteknikere vil ikke kunne ta seg av flyene på norske flyplasser, noe som vil medføre store konsekvenser.

– Nå er det nok mange som fikk hevet stressnivået et par hakk. Nå råder usikkerheten, sier Elnæs.

(©NTB)