Varsler fødeomlegging til høsten

– Det er vanskelig å se for seg høsten uten å foreta grep. Det sa adm. dir Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal i sin orientering til styret.