Økonimisjefen går ut og varsler vridning av midler fra oppvekstsektoren til helse og omsorg. Eldrebølgen slår inn, og det er vi klar over.

Skolestruktur er gjennomdiskutert i kommunen, og at saken fikk egen utredning kalt: «Fremtidig struktur for barneskolene i Kristiansund, oppdatert versjon av utredning fra 2016. Der er økonomi i skolen behandlet (kap 5). Dale barneskole kom den gang effektivt ut økonomisk anslagsvis i 2019, med lavere kostnad pr. elev. Vi tror ikke dette blir riktig etter dagens regelverk.

Årsaken er lærernormens innføring i skoleåret 2019/2020. Her kom det lovpålagte normer for lærertetthet og tidlig innsats. Disse gjelder nasjonalt og gir en garanti for alle elever i hele landet om et forsvarlig opplæringstilbud. Uavhengig av kommunes økonomi eller politiske prioriteringer skal dette dekkes inn ved hver enhet.

Hvis kommunens skoler allerede driftes forsvarlig etter lovverket uten tilleggsbevilgninger, men derimot beskjærer budsjett hvert eneste år:

- Hvor finner vi da midler å vri over til helse og omsorg?

Klubben ved Innlandet Skole skriver 8.6.22 et innlegg hvor de er tydelig på at vår yrkesprofesjon og vår etikk lider under så stramme rammer som Kristiansund kommune tilbyr. Deres innlegg tiltredes.

Les også

Vri ressurser fra oppvekstsektoren?