Kirstiansund er mulighetenes by, nå skal vi forvalte de muligheter vi har med hjelp av vår nærhet til eksisterende og nye næringer knyttet til havet!

Vi i Høyre er glade for at majoriteten av kristiansunderne fremdeles føler en tilhøighet til Møre og Romsdal. Men den opinionen som ønsker endring basert på årelang skjevdeling og sykehuskamp, skal vi ta på alvor. Det er ikke bra når deler av nordfylket ikke lenger føler seg ivaretatt av sin egen fylkeskommune.

Kan det være at deler av den misnøye vi av og til føler på, en misnøye med fylkeskommunen som institusjon? Fylkeskommunen driver sin virksomhet etter prinsippene om kjøttvekta. Der det er størst befolkning, får man i prinsippet den største delen av kaka. Og den skjevdeling vi absolutt føler på, er forsterket av et synkende folketall på store deler av Nordmøre.

Store muligheter

Nå står vi uansett foran flere store epokegjørende utviklingstrinn for Kristiansund som by; vi får det opera- og konserthuset vårt miljø for dans og musikk fortjener, og vi får Campus, som vil gi den oppvoksende slekt en mulighet til å ta sin utdannelse eller i alle fall deler av den i sin egen hjemby.

Kanskje greier vi da bedre å holde på ungdommen, eller å være en by med større apell å komme tilbake til?

Vi har et potensiale for næringsutvikling i nye næringer, havrommet, med nærhet til havet for olje, alger og mineraler. Mange av våre naturlige samarbeidspartnere ligger langs leia. Både sørover og nordover. Vi har viktige naboer når det gjelder fisk både i nord og syd, og trenger bedre samferdsel oss imellom. Sammen med vårt omland skal vi jobbe frem nye utdannningsmuligheter som ivaretar de nye jobbene. Jobbene for fremtida.

Den viktige lillebroren

Vi må dyrke mulighetene. Bilegge fogderistrid. Nytt på Nytt har en egen vits om at selv om Norge ble delt i fem deler, ville det hete Sør-Norge, Nord-Norge, Midt-Norge, Molde og Kristiansund. Ikke sikkert det gavner oss at det er det vi er mest kjent for utenfor fylkets grenser.

HVA VIL VI: Bli hørt og behandlet likeverdig basert på at vi er en av tre byer i M & R

HVORDAN KOMMER VI DIT: Dyrke samarbeid i næringslivet, utadrettet markedsføring og fremsnakke det vi har og de muligheter det gir.

HVA KAN DA SKJE: Vi blir den viktige lillebroren som alle vil være sammen med!