Vannavgiften i Heim: Vil vurdere om det er urimelige utslag

Av
DEL

MeningerDet er stort engasjement rundt vannavgiften i Heim kommune. Og vi vil her prøve å belyse årsakene til at det er blitt høyere vannavgift for abonnenter i Valsøyfjord.

19. desember vedtok Heim kommunestyre abonnementsreglemntet for vann og avløp. Vannavgiften er delt i to der vi får et abonnementsgebyr og en sum som går på faktisk forbruk. Dette kjenner vi igjen fra strømregninga. Det er kostpris-prinsippet som gjelder. Kommunen kan ikke kreve mer avgifter enn det koster å holde anleggene i gang. Dvs. om kommunen tar inn for lite avgifter til å dekke kostnadene med vannforsyning, kan dette rettes opp igjen ved å øke avgiften de påfølgende fem åra. Om kommune tar inn for høye avgifter, skal det føres tilbake til abonnentene innenfor en femårsperiode. Kommunene må forholde seg til forskrift for Vann, Avløp og Renovasjon (VAR fond).

Hvor høy abonnementsavgiften blir i den enkelte kommune avhenger av kostnadene kommunen har med vannforsyningsanlegget. Heim kommune står ovenfor store kostnader de kommende år. For å jevne ut vannavgifta velger vi å legge på gebyrene før den faktiske utbygginga skjer. Men prinsippet om kostpris gjelder og vi har lagt opp til ei utjevning innenfor 5 år.

I tidligere oppslag i avisa Sør Trøndelag er det kommet reaksjoner fra abonnenter i Valsøyfjord grunnet høyere vannavgift. Det har slått ut hardest på flerbrukseiendommer. Det viser seg at det er ulike årsaker til dette. I enkelte tilfeller har det blitt feil ut i fra matrikkel. Det har blitt registrert et bygg for mye og dermed et abonnement ekstra. Dette er en enkel sak å rydde opp i. Ta kontakt med kommunen og få rett antall bygg.

En annen faktor som også har bidratt til høyere vannavgifter er at forbruk regnes utfra kvadratmeter og det multipliseres med 1,2 for å stipulere et forbruk.

Det er vanlig praksis i kommunene siden det er vanskelig å regne forbruk pr pers og da måtte ha kontroll på hvor mange som bor i en bolig til enhver tid. I Valsøyfjord var det ei avkorting på store hus og dermed ble ikke utslaget så stort med mange kvadratmeter. I Heim kommune løser vi dette med å sette inn vannmåler. Med et hus på over 300 kvadrat kan du fort redusere vannforbruket med en tredjedel med vannmåler.

Kommunen er klar over at det er mange som nå ønsker seg vannmåler. Det er usikkerhet omkring leveringstid på vannmålere og derfor får abonnentene registrert vannmåler den dagen de bestiller. Dette er ei tilpasning grunnet manglende tilgang på vannmålere.

Reglementet vedtas årlig i forbindelse med budsjettet. Vi vil vurdere om det er urimelige utslag i dagens avgifter når dette tas opp igjen til høsten.

Formannskapet har fått orientering fra TLM. Den samme orienteringa blir gitt i kommunestyret den 23.04 for å gi bedre informasjon til alle folkevalgte.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags