Det er interessant å følge løftene som kommer nå nesten daglig, hvor plutselig nesten alle partiene i og utenfor Stortinget har kommet til at en bevilgning årlig til reduserte fergepriser på fra NOK 1 500 000 000 til NOK 3 000 000 000 er det aller viktigste å love nå.

Ja, Arbeiderpartiets nye 1. kandidat her i Møre og Romsdal er så fri at han garanterer at det skal brukes ca kr 1 500 000 000 til å halvere alle fergepriser i landet! Det fikk meg, som har levd en stund, til å minnes valgkampen i 1985, da Gro Harlem Brundtland satt og holdt en eldre dame i hånda inne på et eldresenter i Hammerfest, og garanterte et betydelig løft for eldreomsorgen! En garanti det viste seg å være mest luft i. Senere har de fleste større partier vært varsomme med å utstede garantier. Helt til nå og fergeprisenes inntog i riksvalgkampen.

Jeg og mange med meg har stor forståelse for at fergeprisene fører til protester. Og de bør reduseres. Når våre fylkespolitikere øker prisene ut over det rimelige etter mottoet «tar du den så tar du den», så renner det over for mange, og kravene om reduksjon kommer med stor bredde.

Men må prisene halveres eller fjernes for å ha en fornuftig effekt?

Riktig prioritering?

Felles for løftemakerne synes å være at de er veldig klare til å bruke disse pengene, men de blir vesentlig mer uklare når de skal svare på hvor pengene skal tas fra til inndekning. Og det forstår jeg godt. Hadde de skulle bruke 1.5 til 3 milliarder på fergeprisreduksjon en gang, så kunne det vært forståelig. Men ifølge løftene, skal dette beløpet brukes ekstra hvert år i alle år fremover!

Og da vet en at med gratis fergebilletter, vil trafikken økes og kapasiteten vil måtte økes og dermed vil støttebeløpene bli vesentlig høyere enn det som beskrives.

Les også

– Den enkelte ferjebruker må nå stå i sentrum. Kamphaner må roe seg

Les også

Ferjereform for folket

Les også

AP og tomme valgløfter

Og det er da en kan spørre om dette blir en riktig prioritering? Så vidt jeg forstår lover de samme partiene mye også til eldreomsorg, til skole, til helse og til bedrede pensjonsytelser, for å nevne noe. Og tar en utgangspunkt i den perspektivmeldingen som regjeringen nylig la frem, og som skal behandles av Stortinget til våren, blir det meget vanskelige prioriteringer blant viktige sektorer i årene som kommer.

Behov for tiltak

Og da blir ett av mulige spørsmål til de som lover mest: Skal fergemilliardene tas fra fremtidige helt nødvendige satsinger innenfor eldreomsorg og helse?

Siden 1972 har den gjennomsnittlige levealderen økt med snart 10 år, og prognosene viser at denne økningen fortsetter. Det er fint, og positivt for oss alle. Men det betyr at utgiftene til eldreomsorgen, pensjoner, hjemmehjelp og institusjonsplasser vil kreve relativ sterk økning fremover.

Min konklusjon er at det er behov for tiltak som demper vesentlig dagens fergeprisnivå. Men det kan ikke være riktig prioritering å halvere eller fjerne billettprisene på alle ferger til den kostnaden som enkelte partier lover.

Fornuftig fra Senterpartiet

Jeg er langt fra enig med Senterpartiet i alle ting. Men nylig på Dagsrevyen så det ut som om de hadde en fornuftig skisse av et forslag, hvor dette med fergeprisreduksjon kunne gjøres mer målrettet.

Jeg håper at det finnes løsninger som kan dempe prisene på fergene til et levelig nivå. Men det må skje innenfor forsvarlige rammer, hvor dette må avveies mot andre krevende oppgaver som må løses bedre i vårt meget gode samfunn her i Norge.

Og i den sammenheng er det lite troverdig å bare kaste ut så omfattende forslag, uten å innpasse dem i et større bilde, slik flere partier har gjort nå.