Et politisk flertall på Stortinget vil skrote dagens ordning med kontantstøtte og erstatte den med noe som de kaller for ventestøtte. På lederplass 21. juli støtter Tidens Krav dette. I vinter var det en stor politisk diskusjon om tiltak for å øke fruktbarhetstallene i Norge. Statsminister Solberg har tidligere brukt sin nyttårstale til å be folket om å lage flere barn, fordi hun mener at det fødes for få barn her i landet til at den norske velferdsmodellen kan videreføres. Da er det uforståelig at Høyre og Arbeiderpartiet nå vil kutte ut en etablert økonomisk ordning for nettopp barnefamilier.

Høyre og Arbeiderpartiet vil i stedet opprette en ordning med «ventestøtte». Navnet innebærer at det er staten som bestemmer hva du skal vente på. For meg og Senterpartiet er det et viktig prinsipp at det må være foreldrenes ønske som avgjør hvor og i hva slags barnehage barnet skal begynne i og når det passer å starte.

Kan ikke svare

Arbeiderpartiet kan heller ikke svare på hvordan deres «ventestøtte» skal fungere i praksis. Vil det bety at familien må ta imot den barnehageplassen man får, for eksempel i annen bydel? Hvordan skal dette kontrolleres? Det lukter mye byråkrati og lite kjærlighet av denne ordningen.

Tidens Krav peker på at kontantstøtte gir dårlig integrering av innvandrere, og at ordningen er dårlig for likestillinga i samfunnet. Igjen så glemmer man hvorfor ordningen er til, nemlig for å verdsette og styrke familiers omsorgsarbeid for småbarn. Kontantstøtte gjelder for både mødre og fedre. Når det gjelder integreringsargumentet, så fikk Senterpartiet gjennomslag i 2012 for å avgrense ordningen til å gjelde for 1- åringer. Nye regler gjør at man må være bosatt i Norge i 5 år før man kan få kontantstøtte.

Viktig

Kontantstøtte vil kanskje ikke være en ordning for de mange. Men for de som bruker denne, er den viktig. Når det hevdes at ordningen er dyr, er jeg uenig. Barnehageplasser er for eksempel mye dyrere. Å investere i en god start for barnefamilier, er uansett en viktig investering. Med de endringer som er gjort, er integreringsargumentet er svekket. Barnet vil ha 4 år igjen i barnehage før skolestart. Senterpartiet vil videreføre kontantstøtteordningen og målrette den mot de yngste barna. En reell ventestøtte, slik Tidens Krav etterlyser, er ikke et alternativ.