Anne Vik
Aurgjelding som er utdannet Journalist og har landbruksutdanning. Bodd noen år på Østlandet før hun flyttet hjem og tok over farsgården. Driver gård med sau, høns og småskalaproduksjon av grønnsaker, Arbeider som buss sjåfør i Tide buss og tar på seg noen frilansoppdrag.

Valgets kvaler

Sett fra Aure.
Av
Publisert