Vil samarbeide i flere retninger

Averøy: Ingrid Ovidie Rangønes er Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Averøy.

Averøy: Ingrid Ovidie Rangønes er Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Averøy.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Ingrid Rangønes har vært med i Arbeiderpartiet i 30 år.

DEL

Hvordan kom du inn i lokalpolitikken?

– Mitt politiske engasjement våknet i løpet av studietiden i Stavanger. Da ble jeg aktiv i studentorganisasjonen, og senere i Ap. Siden har det blitt fire år i kommunestyret i Løten, og 16 år i Averøy.

Hvorfor stiller du akkurat for Ap?

– Mine foreldre lærte meg tidlig viktigheten av likeverd. At vi alle er like verdifulle, og må få samme muligheter her i livet. Jeg vil si at jeg vokste opp med tanken om likhet, rettferdighet og solidaritet. Disse verdiene fant jeg senere igjen i Ap. Nå har jeg vært medlem i 30 år.

Hva er den viktigste saken i din kommune – og hvorfor?

– At vi klarer å holde tjenestetilbudet oppe. Gode tjenester innen områder som helse, barnehage, skole, pleie og omsorg, teknisk eller kultur er avgjørende for at folk skal trives. Du må vite at tilbudet finnes, den dagen du trenger det.

Hva er den viktigste saken for regionen Nordmøre?

– At vi klarer å opprettholde og skape nye arbeidsplasser, og at vi skaper et kulturelt fellesskap. Målet er ikke at kommunene skal bli like, men at vi utvikler det spesielle med den enkelte kommune, til regionens fordel.

Hvem bør bli ordfører i din kommune – og hvorfor?

– Det skal heldigvis velgerne bestemme. Det synes jeg er både viktig og riktig. Et valg skal ikke handle om posisjoner, men om mennesker. Om hvem av oss folk ønsker skal styre kommunen. Det partiet og den kandidaten som får flest stemmer, bør da bli ordfører.

Hvordan ser du på dine egne muligheter til å bli ordfører?

– Jeg tror Ap gjennom mange år har vist seg som et solid parti. Vi står for ei politisk retning, og holder oss til det vi har lovet. Det tror jeg innbyggerne i Averøy har sett. Det vil vi fortsette med dersom vi kommer i posisjon også.

Hva gleder deg mest i din hjemkommune – og hvorfor?

– Det er mye å glede seg over i Averøy. Vi har et godt og variert næringsliv, som hver eneste dag utfører oppdrag i både inn- og utland. Flere hundre kommuneansatte yter hver dag gode tjenester til Averøyas innbyggere. Og vi har et kultur- og friluftsliv som mange bare kan drømme om.

Hva ergrer deg mest i din hjemkommune – og hvorfor?

– Jeg har funnet ut at livet er altfor kort og dyrebart til å gå rundt og ergre seg. Dersom noe irriterer, så er det mye bedre å prøve og gjøre noe med det. Og dersom det ikke går, så får en legge det bort og ikke tenke mer på det. Jeg prøver aldri å sage sagflis.

Hva er det beste argumentet for å bosette seg i Averøy?

– Det må jo være alle de trivelige menneskene! Averøyingen er omgjengelig og lett å komme i kontakt med. Utover det så ligger vi svært strategisk plassert, både når det gjelder arbeidsplasser, kultur og fritidsaktiviteter.

Hva er din beste valgkampsak – og hvorfor?

– Jeg håper å få fart på noen viktige prosjekter. Både ny skole på strekningen Hoset-Rangøykrysset, nytt tilbud på aldershjemstomta, boliger til funksjonshemmede og fiskerikai, er prosjekter jeg håper kommer over i planleggingsstadiet så raskt som mulig.

Hvilken eller hvilke kommuner bør din kommune samarbeide med?

– Dersom Averøy bestemmer seg for å samarbeide, så tror jeg vi kan se i flere retninger. Men vi mangler både informasjon og kunnskap nok om de ulike alternativene, så per i dag er svaret på det spørsmålet helt åpent.

Hvem skal bestemme den nye kommunestrukturen?

– Lokaldemokratiet skal bestemme den nye kommunestrukturen. Jeg har ingen tro på tvang. Det viktigste spørsmålet ved en eventuell kommunesammenslåing, må uansett være hvilke tjenester og tilbud vi sitter igjen med her i Averøy.

Synes du det er viktig å beholde Nordmøre som region?

– Jeg tror Nordmøre kommer til å kjenne seg som en region i lang, lang tid framover, uansett hvordan kommunekartet kommer til å se ut. Vi har mye som binder oss sammen, både kulturelt, tjenestemessig og innenfor næringslivet.

Bør Møre og Romsdal fortsette å være eget fylke innenfor dagens grenser?

– Det er et vanskelig spørsmål, kommunereformen tatt i betraktning. Jeg ser at kommuner nord i fylket ønsker seg til Trøndelag, og at kommuner i sør også tenker andre regioner. Så her kan sammenslåinger av kommuner over tid forandre fylkesgrensene, uansett hva vi her i Averøy måtte mene om det.

Hvis ikke, hvor bør Nordmøre høre til?

– Som sagt, er det vanskelig å forholde seg til, så lenge det nye kommunekartet ikke er tegnet. Men jeg tenker at vi på en eller annen måte vil defineres inn i Midt-Norge.

Bør sykehussaken nå legges død?

– Det tror jeg kanskje ikke lar seg gjøre. Men jeg tror i hvert fall det er viktig å fokusere på helsetilbudet her på Nordmøre, for jeg er slett ikke så sikker på at det finnes penger til et nytt fellessykehus det nærmeste tiåret. Å opprettholde og bevare tilbudet til barn og voksne her på Nordmøre ser jeg derfor på som en svært viktig sak. Og barneavdelingen må selvsagt være åpen hele uka, hele året gjennom.

Hva skal til for å bedre forholdet mellom Nordmøre og Romsdal?

– Vi må finne saker og prosjekter vi kan stå sammen om, som vil kunne være en fordel for hele fylket, samferdselsprosjekter, løft i næringslivet, den typen ting. Når mennesker blir bedt om å løse oppgaver sammen, kan gode ting skje.

Gi et valgløfte du kan garantere at du ikke bryter i valgperioden.

– Jeg kan garantere at jeg vil stå på for averøyingen. Uansett sak, så vil jeg sette innbyggerne i fokus, for det er deres hverdag vi holder i hendene. Jeg lover å gjøre mitt beste.

Artikkeltags