– Trass i motgang i enkelte saker i vinter så er vi optimister i Kristiansund

Kjell Neergaard tar sikte på å få plass i ordfører-galleriet i formannskapssalen i Kristiansund. Foto: Åge A. Olsen

Kjell Neergaard tar sikte på å få plass i ordfører-galleriet i formannskapssalen i Kristiansund. Foto: Åge A. Olsen

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Førstekandidaten Kjell Neergaard er 49 år, Nav-ansatt og vil bli Arbeiderpartiets neste ordfører i Kristiansund.

DEL

FØRSTEKANDIDATENHvordan kom du inn i lokalpolitikken?

– I 1994 ble jeg spurt av John-Emil Larsen om jeg ville melde meg inn i Ap. I 1995 sto jeg på liste til kommunevalget uten å ha vært på et eneste partimøte, og uten tro på å bli valgt inn i bystyret. Men det gjorde jeg jo, og har nå vært medlem i bystyret i 20 år.

Hvorfor stiller du akkurat for Arbeiderpartiet?

– Det bunner jo i ideologi og troen på fellesskapsløsninger. Og så mener jeg at Ap har det beste partiprogrammet for folk flest. I tillegg er det masse flinke og hyggelige mennesker i partiet, uten det hadde jeg ikke holdt på med lokalpolitikk i så lang tid.

Hva er den viktigste saken for din kommune – og hvorfor?

– Kampen for et godt sykehustilbud for befolkningen i regionen er selvfølgelig viktig, og den kampen kjemper vi hver dag. Ellers så er det viktig å få et enda bedre høyskoletilbud i byen.

Hva er den viktigste saken for regionen Nordmøre?

– Det blir å jobbe for å skape enda flere arbeidsplasser til regionen, både innenfor det offentlige og det private næringsliv. For å få til det må vi styrke samarbeidet enda mer på Nordmøre.

Hvem bør bli ordfører i din kommune – og hvorfor?

– Kan jo ikke svare noe annet enn meg selv. Jeg har lang erfaring i kommunepolitikken og har opparbeidet god kunnskap om kommunen som organisasjon, og har etter hvert også et betydelig nettverk. I den siste bystyreperioden har jeg både fått fungert som varaordfører og ordfører i perioder. Jeg mener at jeg har fått vist at jeg har et ordførerpotensial. Jeg tror også at jeg har en samlende kraft, og har evne til samarbeid på tvers av parti- og kommunegrenser.

Hvordan ser du på dine egne muligheter til å bli ordfører?

– Mine muligheter til å bli ordfører er gode, og jeg skal gjøre alt for å bevise at jeg er det rette valget.

Hva gleder deg mest i din hjemkommune – og hvorfor?

– Trass i motgang i enkelte saker i vinter så er vi optimister i Kristiansund. Vi har troen på framtiden og har alle muligheter framover. Vi har alltid levd av havet og det skal vi fortsatt, både av olje og andre ressurser som er i havet. Selv i en utfordrende tid må det også være lov å glede seg over de mange gode tjenestene vi leverer til våre innbyggere.

Hva ergrer deg mest i din hjemkommune – og hvorfor?

– Jeg klarer egentlig ikke å irritere meg over så mye. Jeg tenker at alle utfordringer er til for å løses. Vi må bare evne å ta tak i de og løse de på best mulig måte. Vi kan kanskje bli flinkere til å slå oss på brystet og framsnakke alt det som er bra. Debatter blir ofte preget av litt for mye negativitet.

Hva er det beste argumentet for å bosette seg i Kristiansund?

– Vi er en by med stor tro på framtiden. Vi har et rikt idretts- og kulturliv, vi har flott natur og sist men ikke minst så er jo folket her så uformelle og hyggelige.

Hva er din beste valgkampsak – og hvorfor?

– Det er å jobbe for å styrke Kristiansund som regionsenter for Nordmøre, til beste både for vår kommune og resten av regionen. Vi må legge til rette for næringslivet slik at det kan skapes flere arbeidsplasser, da det er våre skatteinntekter som danner grunnlaget for den velferden vi skal ha.

Hvilken eller hvilke kommuner bør din kommune samarbeide med?

– I tillegg til hele Nordmøre så må vi også samarbeide med resten av Møre og Romsdal, og med kystkommunene i Trøndelag. Når det gjelder hvilke kommuner som skal bli en ny kommune sammen med oss, så er vi i Kristiansund åpne for mange løsninger. Vi må først få synliggjort fordelene, og diskutert de ulike alternativene med naboene våre, før vi lander i den saken.

Hvem skal bestemme den nye kommunestrukturen?

– Det er det de demokratisk valgte lokalpolitikerne som må gjøre, etter å ha fått råd fra innbyggerne sine. Ap er ikke for tvangssammenslåinger, men mener at det er grunnlag for endringer i dagens kommunestruktur.

Synes du det er viktig å beholde Nordmøre som region?

– Ja, det er viktig. Vi skal ikke bygge en mur rundt de nye kommunegrensene heller. Uavhengig av framtidig kommunestruktur så må dagens kommuner på Nordmøre samarbeide også i framtiden. Dette gjelder både i forhold til næringsutvikling, arealplanlegging, tjenestetilbud og på andre områder.

Bør Møre og Romsdal fortsette å være eget fylke innenfor dagens grenser?

– Det avhenger av den framtidige kommunestrukturen. Jo færre og større kommuner det blir, jo mindre betydning får dagens fylkeskommune. Skulle resultatet av kommunereformen bli at det ikke blir så mange kommunesammenslåinger, så kan det være naturlig at dagens fylkesgrenser opprettholdes.

Hvis ikke, hvor bør Nordmøre høre til?

– Hvis fylkesgrensene opphører så er det helt naturlig at vi hører til i en region i Midt-Norge.

Bør sykehussaken nå legges død?

– Nå har jo et enstemmig bystyre valgt å gå til rettssak mot Helse Midt-Norge i sykehussaken, så vi har ikke lagt saken død. I tillegg må vi jobbe for at dagens sykehus i Kristiansund skal bestå minst som i dag, til et eventuelt nytt sykehus står ferdig.

Hva skal til for å bedre forholdet mellom Nordmøre og Romsdal?

– Vi er enige om at vi er uenige i sykehussaken, og den har nok også preget samarbeidet på andre områder. I sykehussaken har vi ikke rettet skytset mot politikere og folk i Romsdal, men mot dem som har fattet beslutninger. Debatten på sosiale medier har nok preget oss politikere etter hvert. Dialog er det som skal til for å bedre forholdet. Vi må kanskje finne en sak som forener oss og som er til det beste for oss alle.

Gi et valgløfte du kan garantere at du ikke bryter i valgperioden.

– Jeg kommer til å jobbe for å innfri alle valgløftene vi gir, jeg. Det jeg kan garantere, at hvis jeg blir ordfører, er at jeg hver dag skal jobbe for at Kristiansund skal bli et kraftfullt regionsenter for Nordmøre, som samtidig leverer gode tjenester til kommunens innbyggere.

Artikkeltags