- Sykehussaken har skapt mange sår

Aure: Ingunn Oldervik Golmen er Senterpartiets ordførerkandidat i Aure.

Aure: Ingunn Oldervik Golmen er Senterpartiets ordførerkandidat i Aure.

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

FØRSTEKANDIDATENIngunn Oldervik Golmen (Sp) håper hun får fortsette som ordfører i Aure.

Her e svarene hun ga på spørsmålene fra Tidens Krav før valget:

Hvordan kom du inn i lokalpolitikken?

– Jeg kom inn i lokalpolitikken i 2003, da jeg ble bedt om å stille som listetopp for en fellesliste for Senterpartiet, Kr. F, Venstre og Høyre på Tustna. Felleslista fikk flertall i kommunestyret, og jeg gikk rett inn i vervet som ordfører med svært lite politisk erfaring. Etter å ha vært ordfører i gamle Tustna kommune fram til årsskiftet 2005/2006, fortsatte jeg som kommunestyre- og formannskapsmedlem for Aure senterparti i nye Aure kommune, og ble fra høsten 2007 valgt som ordfører i Aure kommune og har vært det siden.

Hvorfor stiller du akkurat for Senterpartiet?

– Senterpartiet har alltid vært et naturlig valg for meg. Som bonde og selvstendig næringsdrivende i en liten kommune, har jeg alltid vært opptatt av å jobbe for gode vilkår for landbruk og distriktsnæringer. Jeg opplever at Senterpartiet er det partiet som tydeligst jobber mot sentralisering, og for bedre rammevilkår for kommuner og næringsliv i distriktene.

Hva er den viktigste saken for din kommune – og hvorfor?

– Den viktigste saken for Aure de kommende årene, er å skaffe nye arbeidsplasser for å sikre vekst og holde folketallet oppe.

Hva er den viktigste saken for regionen Nordmøre?

– Å gjøre regionen attraktiv er en felles utfordring for alle kommunene på Nordmøre. Et sterkt og mangfoldig næringsliv må ligge i bunnen, og gode samferdselsløsninger er viktig for å binde oss tettere i sammen som en region. Etablering av flere høyskoletilbud er viktig for å sikre rekruttering og holde på ungdommen vår.

Hvem bør bli ordfører i din kommune – og hvorfor?

– Jeg håper å få fortsette som ordfører i Aure en periode til. Jeg har vært med helt siden vi startet prosessen med sammenslåing av Aure og Tustna, og mener disse erfaringene kan komme godt med i de kommende årene.

Hvordan ser du på dine egne muligheter til å bli ordfører?

– Jeg tror sjansene er rimelig gode for å få fortsette som ordfører. Men valg er valg, så ingenting er avgjort før både valgresultat og forhandlinger er ferdige.

Hva gleder deg mest i din hjemkommune – og hvorfor?

– Det som gleder meg mest akkurat nå, er at vi er ferdige med å betale bompenger på Imarsundsambandet. Det betyr at Aure kommune omsider er samlet til ett rike. Jeg gleder meg også over de mange byggeprosjektene vi har fått gjennomført de siste årene. Både Aure Arena med nytt stadionanlegg, to nye barnehager og de nye omsorgsboligene som snart er ferdig er store løft for en liten kommune. Ellers er jeg også svært glad for at lokale bedrifter gjør det godt for tida.

Hva ergrer deg mest i din hjemkommune – og hvorfor?

– Ikke så mye som ergrer meg, men jeg er bekymret for standarden på en del av fylkesvegene våre. Bevilgningene som ligger til vedlikehold er alt for små, og etterslepet blir stadig større. Det går hardt ut over dem som er avhengig av veinettet, og er en stadig kilde til irritasjon for publikum og næringsliv.

Hva er det beste argumentet for å bosette seg i Aure?

– Beste argument for å bosette seg i Aure er at vi har god plass, og mulighet til å kunne bygge bolig også utenfor regulerte boligfelt. Vi har et attraktivt og kompakt sentrum med mange tilbud, gode kommunale tjenester, og et oppegående næringsliv.

Hva er din beste valgkampsak og hvorfor?

– Å jobbe for å bestå som egen kommune, samt å videreføre etableringsstøtte for tilflyttere.

Hvilken eller hvilke kommuner bør din kommune samarbeide med?

– Vi samarbeider godt med alle våre nabokommuner, og vil gjerne fortsette med det også framover.

Hvem skal bestemme den nye kommunestrukturen?

– Aure Senterparti ønsker i utgangspunktet at Aure fortsetter som egen kommune. Vi tror det er det beste, men vil uansett lytte til rådene vi får fra innbyggerne gjennom folkeavstemning.

Synes du det er viktig å beholde Nordmøre som region?

– Ja, Nordmøre er en godt fungerende region.

Bør Møre og Romsdal fortsette å være eget fylke innenfor dagens grenser?

– Møre og Romsdal kan bli endret dersom enkeltkommuner blir overflyttet til andre fylker, slik Rindal har søkt om, eller at kommuner slår seg i sammen på tvers av fylkesgrensene.

Hvis ikke, hvor bør Nordmøre høre til?

– Hvis det blir større endringer av kommunestrukturen, er det naturlig at man også vurderer regionnivået. I en slik setting mener jeg at Nordmøre hører naturlig sammen med Trøndelag i en region Midt – Norge.

Bør sykehussaken nå legges død?

– Sykehustilbud er så sentralt at det alltid vil vekke diskusjon. Det viktigste er å ha pasientens i fokus, og jobbe for å sikre gode og likeverdige tjenester for folk i hele distriktet. Så får vi se hvilke løsninger man til slutt ender opp med, jeg tror ikke siste ord er sagt ennå.

Hva skal til for å bedre forholdet mellom Nordmøre og Romsdal?

– Det er ikke så enkelt, for sykehussaken har skapt mange sår. Begge sider må prøve å vise vilje og evne til samarbeid, og ha respekt for hverandres standpunkt. På noen områder som for eksempel reiseliv, samarbeider regionene godt, så bildet er heldigvis ikke svart-hvitt.

Gi et valgløfte du kan garantere at du ikke bryter i valgperioden.

– Jeg lover å gjøre mitt beste for Aure og Nordmøre gjennom perioden.

Artikkeltags