Gå til sidens hovedinnhold

Valderhaugs omveier - i en rundkjøring

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Lars Valderhaug, Tustna, er motstander av både SNR på Hjelset og Møreaksen. Han vil heller ha Romsdalsaksen som fjordkryssing, og han vil bevare sykehuset i Kristiansund. Men det blir selvmotsigende når han argumenterer for Romsdalsaksen, med utgangspunkt i et fellessykehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset, som han er imot. Han vil erstatte SNR på Hjelset med et lokalsykehus for Romsdal, og argumenterer korrekt med at det ikke vil ligge på Hjelset. Det vil ligge på Eikrem, sentrumsnært Molde. Da vil raskeste vei for pasientoverføringer mellom sykehusene i Ålesund og Molde være Møreaksen, som han er imot. Og veitraseen må da gjennom tettbygd strøk, noe Valderhaug også er imot. Jeg minner om at ett av fortrinnene med Hjelset var klyngesamarbeid med Ålesund, som innebærer at det er legene, ikke pasientene, som fraktes mellom sykehusene.

Valderhaug har rett i at plasseringen av fellessykehuset på Hjelset ble valgt ut fra Møreaksen som fjordkryssing, og at pasientene i Vestnes dermed ikke inngår i pasientgrunnlaget for SNR på Hjelset, fordi det er raskere til Åse sykehus i Ålesund. Valderhaug mener at Ålesund kan tåle en reduksjon i pasientgrunnlaget, og anbefaler Romsdalsaksen, som gir et større pasientgrunnlag for SNR på Hjelset, som han er imot.

Valderhaug argumenterer altså for Romsdalsaksen, med utgangspunkt i et fellessykehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset, som han er imot. Jeg anbefaler Valderhaug å bestemme seg om han er for eller mot et fellessykehus på Hjelset. Hvis han er mot SNR på Hjelset, kan han ikke argumentere for veiløsninger med begrunnelse i SNR på Hjelset.

Valderhaug gjør som Bunadsgeriljaen, og påberoper seg å representere flertallet, han sier at fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal (SNR) er en løsning få primært ønsker. La meg minne om at Ap i Kristiansund fikk rent flertall i bystyret da de gikk til valg på fellessykehus. Samarbeidsorganet for alle kommunene på Nordmøre, Orkidé, gikk enstemmig inn for fellessykehus, også etter at Hjelset var valgt som lokalisering. Det fantes knapt noe politisk parti i Møre og Romsdal som ikke hadde fellessykehus på sitt program. Og flertallet i fylkestinget gikk for fellessykehus. Avisen Tidens Krav laget nylig en oversikt over dumme sykehusbeslutninger. Der var ikke beslutningen i 2012 om fellessykehus en gang nevnt. Derimot var lokaliseringen rangert som den dummeste. Det viser at i Kristiansund er man fortsatt ikke imot et fellessykehus, kun lokaliseringen. Valderhaug, som Bunadsgeriljaen, er åpenbart ikke redd for å spre Fake News.

Les også

Omvegar til nytt sjukehus?

Valderhaug ønsker å stoppe SNR på Hjelset, og isteden bygge et lokalsykehus kun for Romsdal, sentrumsnært Molde. Men, som Bunadsgeriljaen, nekter han å ta inn over seg at det eksisterer prosedyrer for bygging av nye sykehus. Sykehusbygg må følge denne veilederen, og vi vil oppleve enda om lag 10 år med nye utsettelser. Denne forsinkelsen fortier Valderhaug bevisst. Hvorfor?

Valderhaug viser også til at det bygges ny vei Lønset-Hjelset, primært for fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Valderhaug etterlyser tilsvarende entusiasme for tilsvarende sykehusvei fra Kristiansund. Det gjør han med rette. Det er nemlig i Kristiansund denne entusiasmen mangler. Forslaget om å støtte ny vei gjennom Gjemnes i neste NTP fikk nei med sju mot to stemmer i Kristiansund formannskap.

Valderhaug er bekymret for at SNR på Hjelset blir for lite. Innledningsvis argumenterer han for Romsdalsaksen, for å øke pasientgrunnlaget. Men her argumenterer han med at sykehuset bør krympes enda mer, og bli til et lokalsykehus kun for Romsdal. Isteden bør sykehuset i Kristiansund bevares. Valderhaug tar imidlertid feil når han sier at da vil alle bli fornøyd. På lederplass i Sunnmørsposten advares det nettopp mot en slik løsning: «Det er viktig at det nye sjukehuset på Hjelset blir realisert i henhold til planen, men da kan en ikke samtidig beholde et stort antall funksjoner ved dagen sjukehus i Kristiansund. Da får en ikke ut gevinsten ved å slå det sammen til et nytt sjukehus.» På Sunnmøre ønsker man ikke drift på to sykehus på Nordmøre og i Romsdal, det vil gi mindre penger til sykehusene på Sunnmøre.

Valderhaug går heller ikke av veien for å antyde konspirasjonsteorier, og nevner alle rollene Johan Arnt Vatnan, leder i prosjektstyret for SNR, har. Valderhaug sauser også inn fogderistrid, og antyder at det går mot seperasjon på grunn av egoisme som motarbeider fellesskapet. Et slikt eksempel er den årelating av helseforetaket som bedrives på Nordmøre. Dette er en omtale nordmøringer selv bruker om denne skammelige aksjonen for misbruk av fritt sykehusvalg, kun for å skade økonomien til eget helseforet for å stoppe byggingen av et nytt sykehus. Dette rammer alle pasientene, også fødende og barn, uten at Bunadsgeriljaen har bekymret seg det minste for dette. Denne aksjonen støttes også av ordførere på Nordmøre, og samtlige kommuner der avbrøt i tillegg samarbeidet med helseforetaket da det skulle innføres sparetiltak. Kristiansund støttet heller ikke ny vei gjennom Gjemnes til fellessykehuset.

Om Valderhaug ønsker at felles prosjekter som sykehus og veibygging skal binde fogderiene sammen, så kan jeg anbefale at alle ordførerne i fylket går sammen om et brev til HMN der de ber om at kostnadsrammen for SNR utvides i tråd med markedsprisen anbudskonkurransene har vist, slik de gikk sammen i brevet til HMN angående inntekstfordelingsmodellen. Isteden driver noen rettsaker og geriljakrig, fordi lokaliseringen av SNR ble 20 minutter lenger unna Kristiansund.

Kommentarer til denne saken