Vi er nok mange som hadde trodd at det ikke skulle bli koronarestriksjoner i år. Vi hadde håpet at denne jula skulle bli annerledes enn den i fjor. Men slik ble det ikke. Mer smitte og ny virusmutant krever at vi igjen står sammen, tar vaksinen og holder avstand. Vi har klart det før. Og vi skal klare det igjen.

Vi vet at mange av dem som ligger på intensivavdeling er uvaksinerte. De er yngre enn de innlagte som er vaksinert, og de er sykere. Vi vet at det å ikke ta vaksinen gjør oss mer sårbar i møte med viruset, enn om man tar vaksinen. Med mer smitte, blir vi flere syke. Jo flere som ikke tar vaksinen, jo flere blir også alvorlig syke og må legges inn på sykehus. Da øker også presset på fagfolka våre. Det er alvorlig.

Ved å beskytte seg selv, beskytter du også fellesskapet og du bidrar til å redusere presset på helsetjenesten.

Den norske modellen fungerer

Debatten om uvaksinerte blir stadig spissere. Og jeg kan forstå frustrasjonen flere har. Men det bidrar ikke til at flere takker ja til vaksinen. Selv med enda høyere vaksinedekning, kan vi ikke garantere for at det kommer nye veldig smittsomme virusmutanter. Slik som omikron-varianten. Den bidro til rekordhøye smittetall som igjen gjorde at vi måtte innføre strenge tiltak.

Selv om vi ønsker at flere skal vaksinere seg, er det en menneskerett at vi selv kan velge om vi vil ta vaksinen. Det har også FN slått fast. Å tvinge noen til å ta en vaksine de ikke vil, er brudd på menneskerettighetene. Ser man på landene som har vaksineplikt, ser man ikke at de har høyere vaksinedekning enn det vi har. Det viser meg at den norske modellen fungerer.

For egen del og for fellesskapet

Vi legger vekt på å snakke åpent om både fordeler og ulemper med vaksinen. Da kan alle gjøre sine egne valg basert på informasjonen de har. Noen frykter bivirkninger fra vaksinen, noen tror ikke vaksinen virker, noen er redd for sprøyter og noen har bare ikke tatt seg tid. Til alle dere som enda ikke har tatt vaksinen vil jeg si: Det er lov å ombestemme seg.

Heldigvis er vi mange som vaksinerer oss. Nesten ni av ti over 16 år har tatt to doser av vaksinen i Norge. Og vi tror flere ønsker å ta den nå. Bare siden 1. desember har drøye 14.500 personer fått sin første dose. En ny spørreundersøkelse Folkehelseinstituttet (FHI) har gjort, viser at 96 prosent sier de har tatt, eller ønsker å ta koronavaksine. Det er veldig positivt!

Mitt håp og ønske er at flere uvaksinerte bestemmer seg for å ta vaksinen nå som vi går inn i den tredje koronavinteren. Jeg håper dere gjør det for deres egen del, og for fellesskapet.

Våre dyktige fagfolk vil ta imot dere med åpne armer. Det er ingen skam å snu.