Det er løsning for den såkalte mesaninen i kulturhusets foajé at administrasjonen på kommunehuset i Skei i Surnadal nå har funnet. Til formannskapets møte neste uke, foreslås det at området i andre etasje utenfor biblioteket, blir tatt i bruk på en hensiktsmessig måte.

Dette skal skje, dersom politikerne er enig, ved å sette opp en glassvegg med en låsbar dør. På den måten kan området stenges utenfor bibliotekets åpningstider. Planen er å ta det i bruk til lokalsamlingen, som omfatter tekster og bøker laget av forfattere med lokal tilknytning, bygdebøker fra regionen og liknende.

Området kan dessuten bli et kombinasjonsbruk for bibliotek, Slektsforum på Indre Nordmøre og andre frivillige organisasjoner.

– Uheldig oppførsel

Saksbehandler Lilli Husby mener det er en god investering for tilbudet på biblioteket. Det foreslås at det settes av inntil 150.000 kroner til prosjektet.

– Dette området har sida 2010, vore ei hovudpine for oss på biblioteket og kulturhuset, skriver Husby i saken.

Det var i forbindelse med etableringen av gangbrua mellom hotell og kulturhus i 2009/2010 at biblioteket mistet arealet. I årene etterpå har området vært brukt til avis- og tidsskriftlesing på dagtid. På ettermiddag og kveld er det ungdommen som tar over området.

– Noko som i seg sjølv ikkje er gale, men vi observerer ein del uheldig oppførsel, som igjen fører til at vi ikkje får til å nytte rommet til et vel fungerande biblioteks område, skriver Husby i saken til formannskapet.