Utvalget erklærte leder Elde som inhabil

Hovedutvalg plan og bygning i Kristiansund vedtok at utvalgsleder var inhabil i vurderingen rundt Vidar Sollis private reguleringsforslag.