Hovedformålet er å gi regjeringen grunnlag for å ta stilling til om det bør avsettes areal for en tredje rullebane på Oslo lufthavn, opplyser Samferdselsdepartementet.

Utvalget skal også se på hvilken rolle lufthavnene Rygge og Torp bør spille.

Nye null- og lavutslippsløsninger innen luftfarten og endringer i reisebehov og reisemønstre er blant det som gjør det aktuelt med utredningen, ifølge samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Utvalget legger fram sin rapport senest sommeren 2024.

Avinor har tidligere ment at det vil være behov for en ny rullebane på Oslo lufthavn innen 2030.