I kommende uke vil det være noe redusert kapasitet ved innsjekk av bagasje på Molde lufthavn Årø. Dette gjelder for dagene fra tirsdag 31. januar og fram til og med fredag 3. februar.

Årsaken er at røntgenmaskinen på bagasjeanlegget for innsjekket bagasje skal skiftes ut, opplyser Avinor i en pressemelding

Ombygging

– Utskiftningen av røntgenmaskinen er et lovpålagt krav, og i samme omgang vil innsjekkingsskrankene på lufthavnen bli flyttet til motsatt vegg. Når ombyggingen er ferdig vil Molde lufthavn ha tre kombiskranker for innsjekk, samt fire nye selvbetjente bag drop som etter hvert vil være i operativ drift, skriver Avinor.

Bagasjeanlegget er etter planen tilbake i vanlig drift fra lørdag 4. februar.

Mer kø

Fram til da vil passasjerer i Molde måtte regne med noe støy og dårligere kapasitet, som kan medføre kø ved innsjekk.

– Reisende oppfordres til å beregne bedre tid før avgang, samt til å skrive ut bagasjelappen på de selvbetjente automatene allerede på broen mellom parkeringsplass og terminal, skriver Avinor.