Helse Møre og Romsdal skriver følgende i en pressemelding:

«– Vi har framdeles ikke tilstrekkelig med gynekologer til å åpne fødeavdelingen i Kristiansund i desember, selv om vi har lykkes med å rekruttere flere. Vi trenger fem faste gynekologer for å sikre en stabil vaktordning slik at vi kan tilby et trygt fødetilbud, sier avdelingssjef Johan Kippervik.

Siden februar har fødetilbudet i Nordmøre og Romsdal vært samlet i Molde. Bakgrunnen for dette var en krevende driftssituasjon med mangel på personell i Kristiansund.

Jobbet intensivt med rekruttering

Nasjonalt er det mangel på både gynekologar og jordmødrer, og rekruttering av personell har vore – og er - svært utfordrande. Gjennom heile 2020 og 2021 har det vore jobba intensivt med å få på plass tilstrekkeleg med kompetent personell slik at helseføretaket kan opne fødeavdelinga i Kristiansund.

Nasjonalt er det mangel på både gynekologer og jordmødre, og rekruttering av personell har vært - og er - svært utfordrende. Gjennom hele 2020 og 2021 har det vært jobbet intensivt med å få på plass tilstrekkelig med kompetent personell slik at helseforetaket kan åpne fødeavdelingen i Kristiansund.

I september fikk fødeavdelingene i Molde og Kristiansund på plass en permanent avdelingssjef, og foretaket har siden våren rekruttert flere gynekologer og jordmødre spesielt til Kristiansund, men også til Molde. Målet var å gjenåpne i Kristiansund 1. desember.

– Vi har stor forståelse for at både befolkningen og våre ansatte ønsker en mer avklart situasjon, men hensynet og tryggheten til de fødende må gå først. Vi står i en situasjon med sårbare fagmiljø begge steder og vi er nødt til å følge situasjonen nøye for å sikre et trygt fødetilbud, sier klinikksjef Georg Johnsen i Klinikk SNR.

Administrerende direktør Øyvind Bakke mener det er gjort en god jobb med rekruttering, selv om man ikke lykkes med å åpne 1. desember, som var planen.

– De fleste gynekologene som vi har fått på plass er fra distriktet og har vært innom avdelingen under utdanningen. Dette viser hvor viktig det er å satse på utdanning av egne spesialister, sier Bakke.

Fortsatt behov for flere

På jordmorsiden har helseforetaket tatt omfattende grep for å lykkes med rekrutteringen, både på kort og lang sikt. Som kortsiktig tiltak har foretaket gitt rekrutteringstilskudd mot bindingstid og i tillegg har ti sykepleiere startet på videreutdanning for å bli jordmødre denne høsten. Under utdanningen får de 100 prosent lønn dekket av helseforetaket. Disse vil være utdannende jordmørdre sommeren 2023.

– Vi ser allerede resultat av rekrutteringen som er gjort, men vi er fortsatt i en sårbar situasjon. Å bygge opp et fagmiljø er et langsiktig arbeid, spesielt ved de mindre sykehusene, sier Carina Wollan Myhre, assisterende klinikksjef i Klinikk SNR.

Siden føden i Kristiansund stengte, har Kristiansund sjukehus, ved lokal ledelse, rekruttert fire gynekologer og to leger som er som er under spesialisering for å bli gynekolog. I tillegg er det rekruttert fem jordmødre, tre barnepleiere og en sykepleier.»