Det er utrolig at kommunikasjonssjef Lyngvær uttaler i TK av 19.11 at en husleie på kr. 7758.- for en toroms leilighet gjenspeiler markedet i Kristiansund. Denne leien utgjør kr. 155.- kr pr. kvm i leiepris. Det er derfor ironisk at det i samme utgave av TK står en 3-roms leilighet i sentrum på 70 kvm til en leiepris på kr. 7500.- pr. mnd, dvs kr. 107.- pr.kvm. . Leiligheten har renovert kjøkken og bad. En differanse på kr. 2400.- mellom privat og kommunal utleie.

Man bør nesten oppfordre beboerne i de kommunale boligene til å gå sammen om å engasjere advokat og takstnemnd, slik som det ble gjort av endel beboere for noen år siden. Dette falt meget gunstig ut for beboerne i de kommunale boligene.

Som vi vet går det presedens i juridiske avgjørelser, så dersom mange nok engasjerer seg kan dette bli svært kostbart for kommunen. Det kan kanskje derfor være lurt av kommunen i tide å revurdere sine "gjengs leie"-priser. Kommunen konsumprisindeksregulerer husleien hvert eneste år. Hvorfor? Dette gjøres ikke i private utleie. Videre bør også kommunen tenke over at omsorgsboliger er bygd med store tilskudd fra staten for at funksjonshemmede skal bo gunstig.Videre har også kommunen store tilskudd for å ta vare på ressurskrevende personer. Disse midlene er ikke øremerket, og det skulle vært interessant å vite hvordan disse pengene brukes.

«Kari» om kommunale boutgifter: – Dette er rått og skammelig

Husleie i omsorgsboliger

Absurd om kommunale boutgifter

Ordfører og rådmann har vel ikke problemer med å ta spørsmålet om for høy husleie opp i bystyret? Dette har vært en aktuell sak i mange år, men det ser ut som om denne melkekua bare lever videre , og gjør det etter hvert svært vanskelig for disse stakkars beboerne å klare hverdagens utfordringer.