Tallene på offshore-trafikken fra Kvernberget i Kristiansund sier en god del om aktiviteten i Norskehavet, og er en viktig indikator for hvor viktig Kristiansund er for oljeaktiviteten.

Mens offshoretrafikken har gått opp de siste årene etter noen tøffe år med oljeprisnedgang, sank trafikken plutselig fra august til september i år. På kun denne ene måneden sank offshoretrafikken med 19,8 prosent.

Akkurat dette bekymrer leder for oljeutvalget i Kristiansund kommune, Torbjørn Sagen (H), som fikk saken på borde ved sist utvalgsmøte. Ønsket er at trafikken skal være jevnere og forutsigbar.

– Vi vet at selskapene jobber med dette selv og ønsker jevnere drift. Det skjedde noen uheldige ting i september, men samtidig har det nå ikke vært høyere trafikk enn på lenge, sier Sagen til Tidens Krav.

Lavere aktivitet

I saksframlegget står det at det er overraskende at trafikken sank såpass mye med tanke på aktivitetsbildet.

«September ble måneden der avsluttet aktivitet ikke nådde frem til det som skulle starte opp, og så ble det en ny skuffelse i aktivitetsbildet. Den ordinære flytrafikken lå på et normalt nivå», heter det.

På den andre siden økte offshoretrafikken fra Brønnøysund med hele 243,3 prosent. Grunnen til dette er i stor grad Aasta Hansteen-utbyggingen og leting ved Norne, ifølge saksframlegget.

Og i totale tall var det uansett høyere aktivitet i Kristiansund enn i nord. Det var 3.435 passasjerer som fløy offshore fra Kristiansund i september 2018, mens det samme tallet for Brønnøysund var 2.348.

 

Bekymret

Men at det kan svinge såpass bekymrer kommunen.

«Skal vi ha en levedyktig leverandørindustri, bør aktivitetsbildet være jevnt. En «dipp» slik vi fikk i september, gjør det vanskelig å drive i industrien», heter det i saksframlegget.

– Vi ser at det blir veldig vanskelig å planlegge aktiviteten, og det er en utfordring for flyplassen. Heldigvis varte det ikke mer enn en måned, sier Sagen, som også ønsker å framheve at trafikken er på vei oppover.

Torbjørn K. Sagen (H).
Torbjørn K. Sagen (H).

Trafikken økte i oktober, og er forventet å forbedre seg både i november og desember, med høy aktivitet på sokkelen. Dette skyldes blant annet at en rekke leteoperasjoner har startet i høst.

Men september-måneden blir stående igjen som en bekymring, et tidspunkt som ikke kom godt for den lokale oljeindustrien, som akkurat har kommet seg gjennom en tung nedtur.

«Problemene i den svarte september-måneden har vært den dypeste bølgedalen på svært mange år. Det gjelder riggaktivitet, basestøtte, vedlikeholdsprosjekter og dermed få bestillinger hos lokale leverandører», heter det i saken.

Sagen vektlegger at det fortsatt må letes i Norskehavet for at aktiviteten framover skal holdes oppe.

– Vi er helt avhengige av at vi finner mer olje og gass, og at selskapene aktivt leter mer. Det er noe vi følger med på, sier han.