- Stemningen er bedre enn på lenge. Vi har en travel hverdag og føler at olje- og gassvirsomheten endelig er i ferd med å løfte seg igjen, sier surnadalsjenta Gunvor Mogstad Gravvold som har jobbet på Vestbase siden 2006 og har vært med på både oppturer og nedturer. Fra driftssenteret er hun med på å planlegge og styre virksomhetene på basen, blant annet sammen med kollegene Tina Catrin Hansen fra Kristiansund og Linda Farstad Fredriksen fra Tingvoll. Alle tre fikk jobb på Vestbase etter å ha fullført logistikkstudiene ved Høyskolesenteret i Kristiansund.

Foran budsjett

- I 2018 ligger vi foran budsjett med utsikter til å passere 500 millioner kroner i omsetning. For de kommende årene ser det enda lysere ut. Prognosene er bedre enn på lenge. Neste sommer vil vi ha fire rigger i kontinuerlig operasjon i Norskehavet, sier operasjonsansvarlig Svein Silseth i region sør i NorSea Group.

Offshorelokomotivet i Kristiansund gikk ut med en omsetning på 499 millioner kroner og et resultat før skatt på 42 millioner kroner i 2017, langt under resultatene fra gullårene i 2014 og 2015. På topp hadde Vestbase en omsetning på over 700 millioner kroner i 2014, og et resultat før skatt på 92 millioner kroner i 2015.

- Det er svært gledelig at den økende aktiviteten har ført til at vi har vært i stand til å ta inn inn noen av de som måtte gå ved nedbemanningen i 2015 og 2016. Selskapet har nå 237 ansatte. Av disse er rundt 50 årsverk knyttet til Vestbase, avdeling Florø som ble opprettet i 2015.

Aktivitetene på Vestbase måles blant annet i antall riggmåneder. I 2016 nådde dette tallet et absolutt bunnivå med 16,5 riggmåneder. I år vil tallet komme opp i 22, mens prognosene for neste år går ut på 36 riggmåneder. I løpet av de nærmeste årene skal det bores over 30 nye produksjonsbrønner og letebrønner i Norskehavet, i tillegg til at det bores det kontinuerlig fra Heidrun-plattformen. Et annet parameter er utgående dekktonnasje fra basen. Den har vist en pen økning i det siste halve året.

Flere nye funn

Mens Equinor (Statoil) har vært den dominerende aktøren i Norskehavet i flere tiår, er trenden nå at flere små og mellomstore selskaper har meldt seg på. I løpet av året er det gjort flere nye funn i Norskehavet. OMV Norge har gjort to lovende gassfunn 20 kilometer fra Åsgard, Hades og Iris, hvor de foreløpige anslagene ligger fra 38 til 245 millioner fat olje. Testing vil gi svar på om funnene er drivverdige.

Wintershall Dea fant gass i Balderbrå, ikke så veldig langt unna Aasta Hansteen-plattformen. De foreløpige anslagene går ut på mellom 7-19 milliarder kubikkmeter gass og 1-3 millioner kubikkmeter kondensat. Trolig vil Wintershall Dea gjennomføre flere leteboringer rundt Balderbrå før de kan konkludere om utbygging.

Avgrensningsbrønnen som Spirit Energy gjennomførte på Fogelberg avdekket mer gass i funnet enn tidligere antall. Anslaget er nå kommet opp i 80-90 millioner fat. Fogelberg er planlagt knyttet opp til Åsgard B. En plan for utbygging og drift (PUD) kan komme allerede neste år.

Spennende leting

Akkurat nå er fire rigger i gang med spennende leteboringer i Norskehavet. "Scarabeo 8" borer for Total på Jasper-strukturen, i et område som ligger 40-50 kilometer fra Njord og Draugen. Operasjonen er beregnet å vare i 90 dager. Under veis har operatøren bestemt seg for å bore et sidesteg, noe som kan oppfattes som positive signaler fra strukturen som undersøkes.

"West Phoenix" borer for Equinor på Ragnfrid Nord, like sør for Kristin-plattformen. Operasjonen er beregnet å vare i 81 dager. "Leiv Eriksson" borer for Lundin Norge på Frøya-høyden bare 52 kilometer fra skjærgården på Frøya, en operasjon som er beregnet å vare i 100 dager.

Det er også andre operatørselskaper som har sikret seg nye spennende leteområder som skal undersøkes i Norskehavet de nærmeste årene

20 nye Njord-år

Silseth har store forventninger til Njord Future, hvor produksjonsboringen vil komme i gang i 2020. Etter hvert er det planlagt å bore ti brønner, to av dem ekstremt lange på over 8.000 meters lengde. Etter hvert skal Equinor-funnet Bauge og Neptun Energies Fenja bygges ut og knyttes opp til Njord A, noe som vil bidra til gi Njord-feltet nye 20 års levetid.

- Dette er et unikt prosjekt. Det er første gang i norsk oljehistorie, og kanskje i verden, at en komplett plattform blir tatt til land for oppgradering slik at den igjen kan skape store verdier i nye tiår ute på feltet. Prosjektet innebærer store investeringer, hvor disse i svært stor grad tilfaller norske leverandørindustri, sier Silseth.

Oljefeltet Njord ligger i Norskehavet og kom i produksjon i 1997. Gjenværende reserver i Njord-feltet inkludert Hyme er om lag 175 millioner fat oljeekvivalenter. Da Hydro leverte plan for utbygging og drift for Njord-utbyggingen for over 20 år siden, ble det anslått at feltet ville vært nedstengt i 2013. Med ny teknologi, prosjektforbedringer og et nært samarbeid med partnerne og leverandørindustrien, er det nå skapt grunnlag for å ta ut betydelige verdier i 20 nye år på Njord.

- Vårt fokus er å være en positiv bidragsyter i olje- og gassindustriens arbeid for å øke effektiviteten, redusere kostnadene og opprettholde levering av høy kvalitet. Vårt bidrag er å optimalisere logistikken gjennom våre tjenester, og vår fysiske og digitale infrastruktur, sier Silseth.