(Nord24)

PROSTNESET (Nord24.no): Til våren skal Hurtigruten anløpe den nye havneterminalen på Prostneset. Terminalen skal være spesialbygget for hurtigruteskipene. Men etter en test mener Hurtigruten at terminalen ikke er mulig å bruke på grunn av store utfordringer med sikkerheten. Det fremgår av et brev fra Hurtigruten til Tromsø havn.

– Vi kan ikke bruke terminalen slik den står nå, sier prosjektleder Stein Lillebo i Hurtigruten.

Den største utfordringen ligger i trappehuset alle passasjerene skal sluses gjennom. Dette ligger mellom landgangen og lasterampa på skipene.

22. februar hadde Hurtigruten en befaring på Prostneset, noen uker før de etter planen skal legge til med de første passasjerene.

Særlig størrelsen og plasseringen av trappehuset fikk Hurtigruten til å reagere. De inviterte derfor seg selv til et testanløp med MS «Richard With» 27. februar. Da de la ned landgang og luke så de ganske raskt at noen burde tatt en ekstra runde med målebånd.

– Vi møtte veggen, bokstavelig talt, sier Lillebo.

Landgangen rett i veggen

For om det skal bli plass til å legge ned lasteluken, havner landgangen så langt bak at den går rett i sideveggen på trappehuset – som skal sluse alle passasjerene inn i terminalen. Dette ligger bare to meter fra kaikanten.

«Befaringen avdekket flere bekymringsfulle usikkerhetsmomenter vedrørende passasjerlogistikk, primært knyttet til kritiske flaskehalser og uhensiktsmessig tidsbruk, noen av disse direkte relatert til trappe-/heishuset på kaikant skriver operasjonell direktør Tor Geir Engebregtsen til Tromsø havn.

– Vi hadde forventet problemer, men at landgangen gikk rett i veggen hadde vi ikke sett for oss sier Lillebo.

Stein Lillebo.
Stein Lillebo.

Representanter fra Tromsø havn og hovedentreprenør Peab skal ha vært til stede da skipet la til, og fikk se at det bød på problemer:

«Richard With forhalte akterover etter avg. kl. 18:30 og la seg først i posisjon slik at gangvei ble lagt ned på kaien nord for inngang til trappehuset. Lasteporten viste seg da ikke mulig å legge ut. Skipet forhalte deretter ytterligere akterover til lasteporten kunne legges ned. Da kom imidlertid gangveien i klem bak trappehuset. Avstand mellom gangvei og trappehus i sørligste posisjon er kun ca. 1 meter. Dette er ikke tilstrekkelig sikkerhetsmargin», oppsummerer Engebregtsen.

MØTER VEGGEN: Da lasteporten var på plass, lå landgangen rett mot veggen på trappehuset.
MØTER VEGGEN: Da lasteporten var på plass, lå landgangen rett mot veggen på trappehuset.(FOTO: )

Sikkerhetsrisiko

Lillebo sier Hurtigruten ikke kan leve med en slik risiko.

– Når vi legger til langs kysten er det sjø og vind, det er drag i fortøyninger og båten. Samtidig har vi 600 gjester som skal av og på.

Det var lavvann, men ved høyvann mener Hurtigruten det også er åpenbar risiko for at lasterampen slår inn.

«Testanløpet avslørte så betydelige operasjonelle og sikkerhetsmessige utfordringer at Hurtigrutens entydige konklusjon er at selskapets flåte ikke kan anløpe terminalen slik den i dag framstår», skriver Engebregtsen, og ber Tromsø havn ta kontakt for å se på løsninger.

Lillebo påpeker at det ikke ville vært noen stor utfordring å gjøre kontrollmåling da trappehuset ble bygget.

– Vi ligger like ved, to ganger i døgnet.

(FOTO: )

Havnedirektør Halvar Pettersen mener problemet vil la seg løse.

– Vi setter veldig pris på at Hurtigruten ville gjøre denne testen. Vi ser at vi må gjøre noen små justeringer.

– Hurtigruten mener det ikke er mulig å anløpe Prostneset?

– Vi trenger bare gjøre små tilpasninger.

– Kan det bli store kostnader?

– Dette er ting vi har regnet med, og det handler ikke om store kostnader. Det handler om å flytte en dør, og ta bort en pullert. Vi har hatt tegninger av alle Hurtigruteskipene og terminalen er tilpasset dem.

– Hvem har ansvaret om terminalen må bygges om, entreprenør eller Tromsø havn?

– Det vil jeg ikke gå inn på.

LES OGSÅ:

Her skal det åpnes restauranter, kaffebar, butikker og bilutleie - bli med på innsiden av Tromsøs nye havneterminal 

Kritisk

Det er kjent at Hurtigruten allerede fra de første tegningene ble presentert har vært kritiske til flere momenter ved hvordan terminalen er planlagt. De er særlig bekymret for logistikken når et stort antall passasjerer skal sluses gjennom trappehuset, og er kritiske til at godsterminalen er bygget slik at det i dag ikke er mulig for passasjerer å gå av og på fra kaia.

Samtidig har Tromsø havn og Hurtigruten vært i konflikt om havneavgifter, og inntil desember var det uklart om Hurtigruten ville bruke terminalen før en avtale kom på plass i tolvte time. Dialogen mellom aktørene har derfor vært minimal. Men Lillebo mener dette ikke har vært årsaken til problemene de ser nå.

– Vi har møtt på de møtene vi har blitt invitert til, men vi har ikke hatt dialog om terminalen siden våren 2016. Vi ga dem da mål på alle skip, og diskuterte løsningene som er valgt der vi fremmet våre bekymringer. Vi har vært tydelige hele veien, sier Lillebo.

«Vi minner om tidlige arbeidsmøter hvor disse utfordringene har vært adressert, både med tanke på trappehuset og generell passasjerlogistikk. Vi ser nå at våre innspill underveis ikke er blitt tatt med i den videre prosess. Vi er heller ikke gitt muligheten til å avdekke disse feilene ved en tidligere anledning», skriver Engebregtsen.

Hurtigruten skal 19 mars ha et nytt testanløp med MS «Polarlys». Men de vet allerede at de kommer til å møte veggen igjen.

– Alle nittitallsskipene har samme avstand mellom landgang og lasteluke. Vi har gått gjennom flåten, og ser at vi trolig ikke kan anløpe Prostneset med noen hurtigruteskip slik terminalen er nå, sier Lillebo.

Etter planen skal terminalen åpne i løpet av få uker. Hurtigruten sier det har små konsekvenser for dem om de må utsette flyttingen.

– Vi ligger godt der vi ligger, sier Lillebo.