Den norske frivilligheten kan ikke «belønnes» nok. Både innenfor beredskap, redning, velferd og fritidsaktiviteter, gjøres det en formidabel innsats hver dag. Hva ville skjedd hvis organisasjoner som Norsk Folkehjelp, Røde Kors, idrettslag, musikkorps og pensjonistenes organisasjoner hadde lagt ned sitt arbeid? Svaret er så enkelt at store deler av vår sikkerhet og sosiale trygghet ville forsvinne.

Pensjonistforbundet er som pensjonistenes desidert største interesseorganisasjon i Norge, svært opptatt av frivilligheten. I Møre og Romsdal har forbundet 54 lokale lag og foreninger som driver sitt arbeid på frivillighet. Med bakgrunn i forbundets eldrepolitiske handlingsprogram, legges det til rette for aktiviteter for eldre både sosialt og faglig. De aller fleste av våre lokale lag og foreninger, har faste medlemsmøter en gang i måneden og står gjerne for andre aktiviteter som medlemmene ønsker å få satt i gang. Til orientering kan nevnes, at pensjonistenes frivillige innsats i Norge er verdi satt til ca. 26 mrd. kroner i året.

Vil gjerne delta

Året 2022 har fått merkelappen «Frivillighetens år». I den forbindelse er vi alle invitert med på en dugnad der vi skal gi frivilligheten den oppmerksomheten den fortjener, samtidig som vi skal berede grunnen for videre sterkt frivillig engasjement.

For Pensjonistforbundet Møre og Romsdal, vil reformen «Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre», være en av våre særs viktig saker i 2022. Pensjonistforbundet vil så gjerne delta i det forestående arbeidet med å få satt denne viktige reformen sterkere på sakskartet og videre i drift. Reformen med sine fem satsingsområder, må i 2022 komme videre fra prat-stadiet til praksis-stadiet. Ansvaret for å komme videre med reformens mange gode intensjoner, er delt mellom staten, fylkene og kommunene. Hovedansvaret ligger hos kommunene, men slik jeg ser det, vil deltakelse fra frivilligheten være viktig for å lykkes.

Vil straffe seg

Generelt har kommunesektoren ansvaret for å gi innbyggerne de tjenester som de er lovpålagt til å yte og som innbyggerne gjennom lov har krav på. At de i budsjettdiskusjoner oppfattes som mer bekvemt å prioritere store investeringer i glans og herligheter fremfor drift og sikring av gode medisinskfaglige lovfestede tilbud til eldre og syke, vil ganske så snart straffe seg. Samme hva som måtte bli vedtaket, så må kommunen levere de lovfestede tjenester når behovet oppstår. Reformarbeidet må tas på alvor. Reformarbeidet må prioriteres både i eldreråd, hovedutvalg og i formannskap og kommunestyrer. Alle gode krefter må settes i sving og Pensjonistforbundet vil delta.

På vegne av Pensjonistforbundet Møre og Romsdal, vil jeg ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt Frivillighetens år 2022.