Gå til sidens hovedinnhold

Utdanningstilbudet i Kristiansund

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er en kjent sak at det er et relativt dårlig tilbud i Kristiansund innen høyere utdanning sammenliknet med andre byer i Norge. Personer som bor og jobber i Kristiansund, og som ønsker seg utdannelse eller som har høyere utdanning fra før, men ønsker å ta etter- og videreutdanning har dårlig tilbud. Et av tilbudene som tidligere har vært aktuelt er nettstudier, f.eks. i regi av BI. En kunne da avlegge eksamen i lokalene til Kristiansund VGS.

Nå er denne muligheten tatt bort. De som nå tar etter- og videreutdanning gjennom BI må avlegge eksamen utenbys. Nærmeste mulighet er Ålesund eller Trondheim. Dette er upraktisk og fordyrende. For meg gjør det Kristiansund til en mindre attraktiv kommune å bo i.

Kristiansund VGS og Høgskolesenteret i Kristiansund forteller at de har fått et for dårlig økonomisk tilbud fra BI for å kunne avholde privatisteksamen dette semesteret, og at det er mye merarbeid knyttet til slike eksamener. De ønsker derfor ikke å gi tilbud til kommunens innbyggere om å ta eksamen i Kristiansund. Den begrunnelsen bør ikke være tilfredsstillende for Kristiansund som lokalsamfunn. Både Kristiansund VGS og Høgskolesenteret i Kristiansund er offentlig finansierte skoler. De har dermed et samfunnsansvar ut over det å tenke profitt eller merarbeid på noen timer i året med avvikling av eksamen for privatister. Dette handler om Kristiansund sin attraktivitet som bokommune. Da bør offentlig finansierte skoler ta et samfunnsansvar å avholde slike eksamener.

Jeg håper Kristiansund kommune kan engasjere seg i denne saken og bidra til at det på nytt blir mulig å ta denne type etter- og videreutdanning i Kristiansund.

Kommentarer til denne saken