I mitt forrige innlegg har avisredaksjonen i Tidens Krav valgt å fjerne en essensiell del. Noe som kan ha medført at flere lesere ikke har fått med seg mitt hovedpoeng, slik som tydelig demonstrert i nettkommentaren til mitt innlegg.

I valgkampen før Stortingsvalget høsten 2021 gikk flere partier i Møre og Romsdal ut med klar støtte til Møreaksen. Oversikten over disse, og oppslutningen her i fylket, var tatt bort. De fem partiene Ap, Sp, Krf, V, H ga alle tydelige valgløfter til Møreaksen.

I denne viktige saken om fjordkryssingen over Romsdalsfjorden flagget altså politikerne tydelig og i god tid sin mening. Det valget folket deretter gjorde bør aksepteres, også av mindretallet.

For ordens skyld: i meningsmålingen om kryssingen av Romsdalsfjorden fikk ingen av alternativene flertall. I tillegg til meningsmålingen tok også politikerne hensyn til de faglige analysene da de flagget sitt standpunkt. Velgerne har nå avsagt sin dom.

Den store oppslutningen til disse fem partiene som støtter Møreaksen er naturligvis også gjenspeilet i representasjonen på Stortinget, hvor det altså er et betydelig flertall for Møreaksen. Det forventes selvsagt at politikerne står bak sine valgløfter, ikke minst når bevilgningene til Møreaksen skal vedtas. Som andre har påpekt, brutte valgløfter vil bli husket. Og straffet.

Red. anm.: Flertall kan defineres på ulike måter. Når et standpunkt får mer enn halvparten av stemmene, snakker vi om alminnelig flertall. Et forslag som får flest stemmer, har simpelt flertall. I meningsmålingen Rasmus Rasmussen viser til, gikk 42% inn for Romsdalsaksen, 23% Møreaksen og 27% fortsatt ferjedrift.

Les også

Fergefri E39 – feilaktige myter om Møreaksen

Les også

Utakt mellom politikerne og folket?