Invasjonen av Ukraina viser den grenseløse brutaliteten og kynismen som utgjør Putins autoritære regime. Finansieringen av hans krigsmaskin baserer seg i stor grad på europeisk avhengighet av russisk gass.

Norge kan spille en nøkkelrolle for å avhjelpe europeiske land som må ut av Putins energi-jerngrep, dersom vi skal lykkes med å svekke Russlands muligheter til å begå nye overgrep i fremtiden. Fremskrittspartiet mener regjeringen nå må snu – og satse offensivt på å øke norsk gassproduksjon.

Gjennom store deler av fjoråret og inn i årets vintermåneder har vi erfart hvordan mangel på naturgass i de europeiske markedene får betydelige konsekvenser også i andre sektorer. Høye gasspriser skaper inflasjon blant annet gjennom kraftig økte strøm- og matvarepriser. Det har lenge blitt spekulert i at Russland bevisst har holdt igjen på gassleveransene til Europa som et utenrikspolitisk maktmiddel. Et ferskere og bedre eksempel på at energipolitikk også er geopolitikk finnes ikke.

I høstens budsjettenighet ble det klart at de tre regjeringspartiene utsetter 26. konsesjonsrunde på norsk sokkel, og med det leting etter gass på norsk sokkel. Vedtaket vil svekke petroleumsnæringens muligheter til å produsere og eksportere mer gass til Europa på sikt.

Skal Europa kommer seg ut av Putins energi-jerngrep, må regjeringen gjenoppta letingen etter gass på norsk sokkel så snart som mulig!