Har vel tidligere også skrevet om dette. Det å parkere på handicap parkering – med bevis i ruta. Og likevel ser folk først på meg uten å se i ruta. For så å «ta» meg for å ha parkert uriktig.

Ikke alle sykdommer og plager er synlig. Det å «mote seg opp» til å tørre å bruke plassen som gjør hverdager og ærender lettere – det har ikke bare vært enkelt. Og DU gjør det ikke enklere i en til tider tøff hverdag.

Ser vel kanskje ung og sprek ut, men alt er ikke synlig. Slutt å døm uten å vite. Og snakk i det minste på en hyggelig måte, om du lurer på om en har retten til å bruke plassen. Eller sjekk i ruta. Uten skarp kommentar eller stygge blikk!

Symbolet burde vært oppdatert. Noen handicaptoalett har gjort det. Parkering burde også vært merket likt. Glad hver dag jeg klarer å stå eller gå på egen hånd uten hjelpemiddel.