Gå til sidens hovedinnhold

Usanne myter fra Arne Grødahl

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I et leserinnlegg i Tidens Krav 11.02.2021 fremsetter Arne Grødahl (Ap) de samme løgnaktige påstandene som ordfører Kjell Neergaard (Ap) i Kristiansund nylig kom med. Grødahl sier: «Mange av oss husker at styret i Helse Nordmøre og Romsdal vedtok å legge ned både føde og akutt i Kristiansund. På det famøse styremøtet på Vikaneset. Kun tre stemte mot. Hvorfor? Nytt sykehus på Lundavang i Molde måtte finansieres.» Og Grøndahl fortsetter: «Mange i Molde husker at nytt sykehus i Molde ble stoppet. Nesten ingen derfra husker at grunnen var at det var en forutsetning å ribbe Kristiansund for å finansiere nytt i Molde.»

Det er tragisk at de nordmørske mytene fortsatt fremsettes av ledende politikere i Kristiansund. Vedtaket på Vikaneset om samling av føde- og akuttfunksjoner var ikke knyttet til finansieringen av et nytt sykehus. Samlingen var ment å gjennomføres helt uavhengig av om nytt sykehus ble bygget eller ei, og var tenkt implementert lenge før et eventuelt nytt sykehus var ferdig. Her er et utdrag fra sak 44/10 i Helse Midt-Norge (HMN):

«FAKTISKE OPPLYSNINGER

I brev av 15.12.2009 ga adm.dir i Helse Midt-Norge RHF i oppdrag til Helse Nordmøre og Romsdal HF (heretter benevnt HNR) å utvikle en plan for ytterligere funksjonsfordeling mellom de to sykehusene i Helse Nordmøre og Romsdal HF, herunder vaktordninger, akuttfunksjoner og fødetilbud. Bakgrunnen var HNRs alvorlige økonomiske situasjon. HNRs styre fattet derfor, i sak 2009/109, vedtak om iverksettelse av en utredning av en mer omfattende oppgavefordeling mellom sykehusene i Kristiansund og Molde. Oppdraget ble, med tilslutning fra tillitsvalgte, gitt til Sintef teknologi og samfunn, Helsetjenesteforskning.»

(https://ekstranett.helse-midt.no/1001/Sakspapirer/sak%2044-10%20Brev%20fra%20fagforeningstillitsvalgte%20ved%20Kristiansund%20sjukehus%20vedr%C3%B8rende%20mistillit.pdf)

Like viktig er at forut for dette hadde daværende helseminister Anne Grete Strøm-Erichsen (Ap) sendt ut en generell henstilling til alle helseforetak om økonomiske sparetiltak. Samlingen av funksjoner var altså ikke begrunnet med finansieringen av Nye Molde Sykehus på Eikrem.

Ingen sammenheng

På samme måte viser vedtaket i HNR 24.03.2010 (Vikanesetvedtaket) at samlingen av funksjoner skulle skje ved Molde sykehus, dvs. på Lundavang, Nye Molde sykehus på Eikrem er ikke nevnt.

«ST 2010/24 FUNKSJONSDELING OG SAMLING AV AKUTTFUNKSJONER

Forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Nordmøre og Romsdal HF slutter seg til hovedprinsippene i administrerende direktørs forslag til oppgavefordeling og samling av akuttfunksjoner, herunder samling av fødetilbudet i én fødeavdeling ved Molde sjukehus.»

Nye Molde sykehus ble behandlet i egen sak etterpå, og hadde følgende tittel:

«ST 2010/22 NYE MOLDE SJUKEHUS - STATUS FOR ARBEIDET»

(https://ekstranett.helse-midt.no/1006/Sakspapirer/Protokoll%20styrem%C3%B8te%20-%202010-03-24.pdf)

Det var her ingen sammenheng mellom sak 24 og 22, samlingen av akutt og føde skulle skje ved Molde sykehus, som er på Lundavang. Planene for Nye Molde sykehus på Eikrem var utarbeidet lenge før forslaget om samling av funksjoner forelå, og verken innhold eller finansiering var basert på overføring av funksjoner fra sykehuset i Kristiansund.

Les også

Sykehuset – hvor ender vi?

Les også

Kjell Neergaard: – Hvorfor stiller styret så få kritiske spørsmål?

Les også

Kritiske spørsmål til ordfører Kjell Neergaard

Det hadde altså ingen betydning for samlingen av funksjoner om nytt sykehus på Eikrem ble bygget eller ei, samlingen var lagt til Lundavang. Da kan man ikke hevde at grunnen for å stoppe byggingen av nytt sykehus på Eikrem var for å stoppe fjerningen av funksjoner fra Kristiansund.

Sykehusran på høylys dag

Grødahl blir provosert over at folk sier at det er dere i Kristiansund som har skylden for sykehuskrigen. Da må han ha blitt kraftig provosert av Steinar Berge, tidligere lege ved sykehuset i Kristiansund, som sa: «Jeg kunne ikke i min villeste fantasi forestille meg at dette partiet (Ap), som hadde gjort en formidabel innsats i gjenoppbyggingen av byen etter krigen, skulle være direkte årsak til at sykehuset i byen ble skrotet. Det gjør det ikke stort bedre at meningen var at sykehuset i Molde skulle skrotes isteden.» https://www.tk.no/meninger/leserbrev/sykehussaken/vestlandets-rode-by-og-sykehuset/o/5-51-345468

Grødahl har også tydeligvis glemt at tidligere ordfører Per Kristian Øyen (Ap) i Kristiansund kom med sin utstrakte hånd da ha i sin tid satte spaden i jorda på Krifast, dit han ville flytte det nye sykehuset i Molde. Det var sykehusran på høylys dag.

Grødahl har rett i at saken om lokalisering ble politisk, ikke minst da statssekretær i helsedepartementet, Roger Ingebrigtsen, overfor styreleder Almlid i HMN krevde at plasseringen måtte komme nært nok Kristiansund for å tilfredsstille den politiske ledelsen der. (https://nyemoldesykehus.files.wordpress.com/2014/07/nrk-20-desember-2010-e28093-skrinla-planene-allerede-i-februar.mp4)

Men Grødahl har ikke belegg for sine påstander når han hevder at det kom lovnader fra ledende politikere i Høyre nasjonalt om at Molde fortsatt skulle ha sykehus. Leder i Høyre, Erna Solberg, støttet nytt sykehus for Romsdal på Eikrem i Molde. Men hun var svært tydelig på at lovnaden ikke gjaldt lokalisering av et eventuelt fellessykehus. «Vi har ikkje planer om å gjere endringar i strukturen og vil bygge nytt sjukehus i Molde, seier høgreleiaren.» Hvorfor fortier Grødahl dette?

Tvilsomme teorier

På samme måte som ordfører Neergaard, så fremmer Grødahl tvilsomme konspirasjonsteorier omkring Petter Bjørdal sitt argument om cluster-sykehus i lokaliseringsdebatten. Dette var også et tema i rettssaken som Kristiansund kommune førte mot HMN, og vi alle husker hvordan den saken endte. Grødahl nevner at styret i Helse Møre og Romsdal (HMR) endte 5-4 til fordel Hjelset. Det er også verd å påpeke at heller ikke Grødahl nevner at i HMN var det 8-2 i favør Hjelset. (https://ekstranett.helse-midt.no/1001/Sakspapirer/Protokoll%20styrem%C3%B8te%20181214.pdf)

Det er dessuten betenkelig at heller ikke Grødahl stiller spørsmål om hvorfor daværende direktør Astrid Eidsvik ikke hadde utredet slikt samarbeid. I det mandatet Eidsvik fikk av tidligere helseminister Strøm-Erichsen (Ap) var det uttrykkelig bedt om at slikt samarbeid skulle utredes.

«Foretaksmøtet la til grunn at Helse Midt-Norge RHF på vanlig måte gir det nyopprettede Helse Møre og Romsdal HF oppdrag med å utarbeide en helhetlig plan for utviklingen av sykehusene i det nye helseforetaket. Dette inkluderer samarbeid mellom sykehusene i det nye helseforetaket – og deretter en utviklingsplan for bygningsmassen, basert på føringer i Nasjonal helse- og omsorgsplan og Helse Midt-Norges eget strategiarbeid. Det tas sikte på at en slik plan bør foreligge i løpet av et års tid.» (https://ekstranett.helse-midt.no/1011/Sakslite%20og%20protokoll/Sak%202012-62%20-%20Vedlegg%2001%20-%20Vedtak%20og%20mandat%20knytt%20til%20Utviklingsplan%20for%20HMR.pdf)

Under voteringen av lokaliseringsvedtaket i HMN anførte styremedlem Tore Kristiansen at klyngetenkning mellom Sykehuset i Nordmøre og Romsdal og Ålesund sjukehus ligger utenfor mandatet for Sykehus i Nordmøre og Romsdal. Det er påviselig feil.

«Astrid, mi Astrid»

Grødahl minner oss om at tidligere ordfører i Kristiansund, Dagfinn Ripnes (H), sammenliknet krigen som brøt ut om sykehus med konflikten mellom Israelere og palestinere på Gaza. Det var den samme Ripnes som i sin tid utbasunerte «Fjern Nye Molde Sykehus på Eikrem fra kartet!».

Grøndahl har nok helt rett i at mange på Nordmøre ikke så lokaliseringsvedtaket komme. De hadde tatt imot daværende direktør i HMR, Astrid Eidsvik, med «Astrid, mi Astrid» da hun var på sin turné for å informere om sin Idefaserapport høsten 2014. Ordfører Øyen (Ap) i Kristiansund hadde tidligere offentlig skrytt av sine nære kontakter i regjeringskretser, men dessverre hadde han «glemt» å arkivere sine e-poster og SMS’er. Ingen kan derfor si hvilke øvrige kontakter ordføreren i Kristiansund faktisk hadde.

Burde ikke Grødahl undres over hvorfor ingen på Nordmøre så for seg en annen lokalisering enn deres eget foretrukne alternativ? Kan det være at de fortsatt stolte på ordførerens kontakter? Alle de eksterne, uavhengige faglige utredningene som direktør Eidsvik hadde fått utarbeidet for HMR var tydelig i favør Hjelset. (https://www.rbnett.no/meninger/leserinnlegg/2016/01/21/Bruk-av-media-i-rettssaker-12058437.ece)

Sjokkerende

Det er sjokkerende at Grødahl bruker oppslutningen om sitt Arbeiderparti som et viktig moment i sykehussaken, han er redd at Ap vil miste støtte i Kristiansund og på Nordmøre. Lokalisering av sykehus skal ikke foretas basert på politisk gevinst for Ap, men ut fra hensynet til pasientene. La meg minne om at Hjelset når langt flere pasienter enn Storbakken, når de raskere, og vil redde flest liv. Og la meg minne om at Ap faktisk har lyttet til velgerne, som ga Ap rent flertall i bystyret i Kristiansund da Ap i Kristiansund gikk til valg på fellessykehus.

Daværende helseminister Støre (Ap) innfridde et unisont krav fra alle kommunene på Nordmøre da han i 2011 besluttet at det skulle være ett felles sykehus for Nordmøre og Romsdal. Om Ap fortsatt vil framstå som et seriøst parti, så vil Ap fortsette å stille seg bak sin egen beslutning om fellessykehus for Nordmøre og Romsdal. Nok er nok – nå er det på tide at nytt sykehus på Hjelset bygges.

Kommentarer til denne saken