Når media og framstående politikere gjentar og gjentar en konstruert lære om Midtøsten gis det næring til alvorlige vrangforestillinger og antisemittisme.

Vrangforestillinger skapes når det nasjonalt og globalt undergraves at Israel ble gjenopprettet, ved FOLKERETT, under fredsoppgjøret etter første verdenskrig, på hele landområdet mellom Jordan elva og Middelhavet. Den bekreftes også ved freds- og grenseavtalene mellom Israel og Egypt (1979) og mellom Israel og Jordan (1994).

Den som vil opptre seriøst må derfor slutte å rope «okkupasjon» for det finnes ikke en eneste folkerettslig traktat som gir landområdene mellom Jordan elva og Middelhavet til noen andre enn til Jødene. Araberne fikk mye mer, de fikk alle områdene omkring Israel.

-25.04.1920 vedtar De allierte hovedmaktene Balfourerklæringen som juridisk bindende folkerett.

-24.07.1922 på møte i San Remo i Italia stadfester Folkeforbundet Mandatet og Sevres-traktaten (senere avløst av Lausannetraktaten) som gir jødene folkeretten til landområdene vest for Jordan elva inklusiv Gaza, Judea og Samaria (misvisende kalt «Vestbredden»). Britene fikk ansvaret for å gjenopprette jødenes land. Ingen andre folkeslag enn jødene har noen gang fått disse landområdene tildelt ved internasjonal lov – folkerett.. I 2005 gav Israels statsminister Ariel Sharon Gaza til araberne («palestinerne») Israel ville gi «land for fred.» Men i stedet for fred har Israel fått et femsifret antall raketter innover sivile områder i Israel.

-21.09.1922 undertegnet USAs president Warren G. Harding resolusjonen om etableringen av et jødisk hjemland i hele området vest for Jordan elva.

-03.12.1924 undertegner USAs president Calvin Coolidge traktaten som skulle ivareta amerikanske interesser i området. Traktaten inneholdt den fullstendige teksten i Folkeforbundets mandat, til og med forordet. Traktaten ble dermed en del av amerikansk lov!

USA ved president Donald John Trump legger nå til grunn Amerikas lov og etablert folkerett i Midtøsten -politikken. Er det noe å hisse seg opp for? Det er etter en grundig juridisk fakta sjekk USA nå slår fast at jødisk bosetting i Judea og Samaria («Vestbredden») ikke er i strid med internasjonal lov – folkerett.. Ifølge folkeretten er ikke bosettingen bare lovlig, men den OPPFORDRER jødene til å bosette seg i hele Israel. (art. 6 og art. 11).

Medias langvarige gjentagelse av en konstruert lære, med myter (og antisemittisme) i ingrediensene, rokker selvsagt ikke ved etablert folkerett, Ei heller FN har myndighet til å endre etablert folkerett (Jfr. Art. 80 i pakten) selv om noen forsøker å få folk til å tro det.

Ola E. Hals