NHO-direktør Torill Ytreberg i Møre og Romsdal bedyrer at NHO ikke har panikk for at befolkningen skal forstå at EØS-avtalen ikke er en handelsavtale. Det til tross for at vi registrerer at NHO og Høyre nå driver det som best kan kalles en landsdekkende mediekampanje for EØS-avtalen.

Nå fortsetter hun å servere udokumenterte påstander, uriktige påstander, og forsøker også å tilegne EØS-avtalen æren for vår fortreffelige økonomi. Noe vi vet det slett ikke er grunnlag for å hevde. Igjen kommer hun med påstander hun ikke dokumenterer, og tillegger meg meninger jeg ikke har gitt uttrykk for.

Hun forstår ikke hvor jeg har tallene fra, hvor jeg påpeker at vår fastlandseksport til EU har gått ned fra 58,2 % i 1992, til 44,5 % i 2016. Det til tross for at hun også har brukt Statistisk sentralbyrås tall når hun påstår at det korrekte tallet er 75 % eksport til EU. Problemet er at Ytreberg fusker, for hun legger olje- og gasseksporten til de tallene jeg viste til. Men eksporten av olje og gass har jo ingen ting med EØS-avtalen å gjøre! Hun forsøker å innbille oss at uten EØS-avtalen ville ikke EU kjøpe olje og gass fra oss. Skjerp deg Ytreberg!

Ytreberg hevder at vi trenger EØS-avtalen fordi den gir forutsigbarhet for industrien. Men vår fastlandseksport til EU er i all hovedsak råvarer og halvfabrikata, som EU er helt avhengig av for å opprettholde sin egen sysselsetting. Og det betaler Norge en «kontingent» til EU på 7 milliarder kroner i året for å få lov til å gjøre! – Høl i hue?

Nå kommer Høyre-regjeringen i løpet av februar eller mars, til å be Stortinget vedta en ny lov som vil gi EU direkte makt over Norge og norske bedrifter. Loven skal kontrollere og forhindre statsstøtte, som er forbudt i EU. Loven det er snakk om er kamuflert som «prosedyreforordningen», men gir EU rett til å kontrollere, – og gi bøter, – til norske virksomheter. – En fordel for norske bedrifter Ytreberg? Skjerp deg!

Hun forsøker å bortforklare at EU forsøkte å legge toll på vår lakseeksport. – Som EU så tapte i retten. Hun sier også at ved å gå tilbake til frihandelsavtalen fra 1972, – som skjer automatisk ved en oppsigelse, – ville vi ha unngått den tollen vi har i dag på fisken. Det er jo feil! I EU er tollen satt ned i null, – grunnet en alminnelig underdekning på fisk og fiskeprodukter, – og gir således bedre vilkår for alle norske eksportører. Uryddig Ytreberg!

I motsetning til hva Ytreberg hevder, så vil Norge fremdeles kunne selge varer til EU utenfor EØS-avtalen. Norsk olje, gass og fisk er ettertraktet i Europa, sier Røe Isaksen (H). Selv EØS-tilhengeren Røe Isaksen (https://www.facebook.com/1653825721584700/posts/2064165987217336/) er ærlig på dette punktet. Hva sier du til det Ytreberg?

Hun skriver avslutningsvis at det er liten tvil om at EØS-avtalen er viktig for vår region. Det finnes ikke noe grunnlag for å påstå det Ytreberg. Du gjør da heller ikke noe forsøk på å dokumentere en slik påstand. Derimot ser vi at det stadig kommer nye direktiver som Høyreregjeringen innlemmer i EØS-avtalen, og som gjør livet vanskeligere og vanskeligere for oss, – og arbeidsplasser går tapt. Fagorganiserte skal vekk.

Ikke rart panikken brer seg i NHO! Deres medlemmer er kanskje mer interessert i penger, enn i hva som tjener deg og meg?

Les også

EØS – 25 år med stabilitet

Les også

25 år med EØS er mer en nok!