Ness Klungeland fra Sp mener at jeg sår tvil om fødeavdelingen i Kristiansund og skaper uro. Nei, det gjør jeg ikke. Det er mangel på fagfolk som er utfordringen, og som gjør at avdelingen ikke kan åpnes. Flere representanter fra Ap og Sp skaper et inntrykk av at det skal være akutt- og fødetilbud både i Kristiansund og på Hjelset etter at det nye sjukehuset står ferdig. Disse uttalelsene kombinert med mangel på fagfolk er det som skaper uro. Ikke mitt spørsmål til statsråden.

Ap/Sp-regjeringen har satt av 25 mill til fødeavdelingen i Kristiansund. Det er svært uvanlig å øremerke midler til enkelte fødeavdelinger, og det skaper forventninger om at rekrutteringsutfordringene kan løses med penger. Jeg tror ikke det er så enkelt. Det er en generell mangel på gynekologer, sjukepleiere og jordmødre, og det er ikke bare å bevilge noen kroner og tro at problemet er løst. Det var bakgrunnen for spørsmålet mitt til Helseministeren, uten at det ga noen konkrete svar på hvordan dette kan løses.

Andre planer?

Når Ap, Sp og SV satt i regjering sist, fattet de vedtak om at vi skal ha et fellessjukehus for Nordmøre og Romsdal. Allerede da så vi at tilgangen på fagfolk er utfordringen, og at vi er nødt til å samle akutt- og fødetilbudet for å sikre rekrutteringen og kvaliteten i tilbudet. Det ble fulgt opp av Solberg-regjeringen og byggingen av det nye sjukehuset er godt i gang. Skal vi ha et fellessjukehus der akutt- og fødetilbudet er samlet, slik Stoltenberg-regjeringen med daværende helseminister Støre la til grunn, eller har Ap og Sp andre planer?

Må gjerne oppklare

Helseministeren har uttalt at planleggingen og byggingen av fellessjukehuset på Hjelset skal gå som planlagt. Det betyr at akutt- og fødetilbudet skal samles der. Jeg mener det vil være bra om vi kan opprettholde fødeavdelingen i Kristiansund frem til det nye sjukehuset står klart. Det betinger at Helseforetaket klarer å rekruttere de fagfolkene vi behøver for å ha et faglig forsvarlig tilbud. Det er en faglig vurdering og ikke politikk.

I Hurdalsplattformen som Støre-regjeringen skal styre etter, står det tydelig at «sjukehuset på Hjelset skal bygges som planlagt». Samtidig skal det «gjennomføres en medisinskfaglig vurdering av hvordan et godt fødetilbud i Kristiansund skal videreføres etter 2025». Ap og Sp må gjerne oppklare hva disse formuleringene betyr.

Les også

Fødeavdelinga treng ro, ikkje at Orten sår tvil om den