Onsdag stilte Utrykningspolitiet (UP) seg opp på E39 ved Glåmsmyra i Halsa. Dette er et kort stykke fra Liabøen, og det er 80-sone på stedet.

– Det ble skrevet åtte forenklede forelegg, og høyeste fart som ble målt var 97 km/t, sier politioverbetjent Jan Arild Hanssen i UP.

Fartskontrollen varte fra klokken 11.30 til 14.00.

– Det var lite trafikk og pen kjøring, sier Hanssen.