– Vi har meddelt til Samferdselsdepartementet at forskriften er noe utdatert grunnet den teknologiske utviklingen og at det er noen tolkningsutfordringer.

Det opplyser leder i Utrykningspolitiets (UP) nasjonale avdeling for fag- og metode, Olav Markussen til Adresseavisen.

– Det er et ønske fra UP at forskriften revideres for å bli klarere, og dermed enklere å forholde seg til i kontrollsammenheng, skriver han til avisen.

I hovedtrekk går det på at bruksområdet og bruksmåten for mobiltelefon er blitt betydelig utvidet. Når det gjelder tolkningen av reglene, er det særlig definisjonen av bruk, altså betjening av mobiltelefonens funksjoner, som er utfordrende, skriver Markussen.

1. februar økte bøtesatsene for mobilbruk i bil fra 7450 kroner og tre prikker i førerkortet, til 9.700 kroner og tre prikker. Økningen kom som et resultat av Samferdselsdepartementets høringsforslag fra i høst.

Samferdselsdepartementet opplyser til avisen at de jobber med å vurdere endringer i reglene

– Departementet har satt i gang et arbeid der det vurderes mulige endringer i forskriften. Vi er ikke ferdig med vurderingsarbeidet ennå, og det er vanskelig å anslå når dette fullføres.