Unntar sykehussak for offentligheten

Når styret i Helse Møre og Romsdal møtes mandag for å ta stilling til om de skal gå videre med Skanska eller ikke, skjer det mest sannsynlig for lukkede dører. Også saksutredningen er unntatt offentlighet.