Gå til sidens hovedinnhold

Unio i streik: «Uten vår uunnværlige kompetanse stopper Norge»

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

27. mai ble det brudd i forhandlingene og meklingen førte ikke frem. Etter opptrappingen 2. juni er til sammen 20 500 Unio-medlemmer ute i streik. Fra 8. juni trappes streiken opp ytterligere og 2114 nye går ut i streik. Unio representerer høyt utdannede ansatte i kommunene. Vi er lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring, sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, kommunal administrasjon, bibliotekarer mm.

Vi er hjertet i kommune-Norge! Vi er ryggraden i det velferdstilbudet som alle innbyggerne er avhengige av. Det er vi som skal sikre gode kommunale tjenester.

Når budsjett skal behandles, er det våre medlemmer som må strekke seg lengst når vi får høre at pengesekken er altfor liten. Det er vi som må være med på stadige nedskjæringer og må se på at mangelen på kvalifisert arbeidskraft blir større og større. Vi har gjennom mange år blitt presset til å springe fortere og fortere for å få gjort det arbeidet vi er pålagt å gjøre. Dette for å sikre et godt tjenestetilbud for alle innbyggerne i kommunen, med stadig mindre økonomisk handlingsrom.

Vi er bekymret

Vi er stolte av jobben vi gjør, og vi vet at vi hver dag har ansvar for å utføre komplekse og viktige oppgaver for barn, ungdommer, foreldre, besteforeldre, syke og andre med behov for helsetjenester. Vi tenker ikke budsjett, profitt og disposisjonsfond. Vi har vårt samfunnsmandat. Vi jobber med mennesker og ikke tall, og vi vet at den jobben har en verdi som ikke kan måles i penger.

Streiken er nødvendig fordi vi er bekymret. Virkelig bekymret. Vi er redde for hvilken kvalitet på tjenestene vi klarer å tilby fremover. Det er hovedgrunnen til at vi streiker.

Altfor mange jobber i skolen uten godkjent lærerutdanning. Sammen med KS skulle lærerorganisasjonene, gjennom et partssammensatt utvalg, skaffe bedre kunnskap om bruken av undervisningspersonale uten godkjent lærerutdanning. Utvalget skulle vurdere årsakene til rekrutteringsproblemene og foreslå tarifftiltak som kunne bidra til å redusere bruken av ukvalifiserte i skolen. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 15 prosent av årsverkene i grunnskolen er utført av personer uten lærerutdanning. I videregående utgjør andelen 21 prosent. Nye tall fra NAV viser at det i helsetjenesten sett under ett mangler 7000 sykepleiere, en økning på 1800 bare på ett år, og vi vet at mangelen er størst i kommunene.

KS har ført oss i streik

Vi vet at vi vil trenge gode kommunale tjenester også i fremtiden. Vi blir gamle og syke og vil trenge nødvendig helsehjelp. Våre barn og barnebarn skal i fremtiden møte en barnehage med nok barnehagelærere, en skole der undervisningen gis av kvalifiserte lærere og en helsetjeneste med nok sykepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Noen vil mene at en streik i disse pandemitider er uansvarlig. Vi mener det er uansvarlig ikke å ta tak i de utfordringer kommune-Norge har. KS hadde en unik mulighet til å ta grep. Det som kunne vært starten på et lønnsløft ble ikke det. KS viste ingen vilje til å ta grep hverken for et lønnsløft eller finne løsninger på utfordringen med å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft. Det er KS som har ført oss inn i streik, og ansvaret for å bringe oss ut av streik hviler på KS sine skuldre. KS må ta ansvaret for kommunesektoren og sørge for nødvendige grep for å sikre fremtidige gode tjenester. Jobben gjøres verken med klapp eller ved å skjule og undergrave fakta.

Ikke behandlet politisk

KS er eid og styrt av kommunene og avspeiler valgresultatet fra kommune – og fylkestingsvalget. Under lærerstreiken i 2014 ble det avdekket at kommunenes tariffinnspill ikke var behandlet politisk, men av rådmenn og personalsjefer. Det er disse innspillene som legges til grunn for KS sine tariffpolitiske vedtak. Dette er et demokratisk problem! Ordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard, er blitt spurt hva han har gjort for å rekruttere og beholde lærer og sykepleier. Han har ennå ikke tatt utfordringen og svart. Lokale politikere må være sitt ansvar bevisst og kreve politisk behandling av tariffinnspill. Hvis ikke kan vi begynne å lure på hvem som bestemmer i KS!

Respons Analyse har nylig gjennomført en måling i befolkningen som viser at 3 av 4 støtter streiken. Det er vi glade for og viser at befolkningen forstår at noe må gjøres. Tallene lyver ikke og de utfordringene vi står i er høyst reelle. KS må straks komme på banen for å finne løsninger, for Norges velferd er avhengig av de uunnværlige Unio-medlemmene. De som nå er ute i streik.

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet og forhandlingsleder for Unio på KS-området, sier:» Det er ingen overdrivelse å si at uten vår uunnværlige kompetanse stopper Norge».

Les også

Dette skjedde i natt: 313 sykehusansatte går ut i streik etter brudd i meklingen

Les også

Tilsvar til TKs leder 28. mai

Les også

Kommunepolitikerne fremprovoserte lærerstreiken

Les også

Støttemarkering i Kristiansund: – Vi har mobilisert og er streikeberedt

Kommentarer til denne saken