– Umulig å si noe om hvor lang periode vi må tåle dobbeltrom

Fungerende kommuneoverlege Askill Sandvik (fra venstre), kommunalsjef Siv Iren Stormo Andersson og ordfører Kjell Neergaard i Kristiansund.

Fungerende kommuneoverlege Askill Sandvik (fra venstre), kommunalsjef Siv Iren Stormo Andersson og ordfører Kjell Neergaard i Kristiansund. Foto:

DEL

– I skrivende stund er det dessverre ikke mulig å si noe om hvor lang periode vi må tåle dobbeltrom, skriver kommunalsjef Siv Iren Stormo Andersson på kommunens hjemmeside under tittelen «Informasjon til pårørende til beboere i institusjoner».

Stormo Andersson sier at en raskt kom fram til at en måtte frigi plasser på Storhaugen helsehus slik at sykehuset kunne skrive ut pasienter tidligere fra sykehus og dermed ha kapasitet nok til de alvorligst syke.

– På Storhaugen har vi nå klargjort for å både ta imot pasienter som er smittet av korona (Covid-19), og andre uavklarte pasienter som ikke er smittet av korona, sier kommunalsjefen.

Og fortsetter:

– Vi har lagt vekt på at vi skal være klare til innsats uten unødig opphold, og har jobbet ulike scenarioer slik at alle forløp har hver sin lille plan. For å være klare for et økt trykk på helsevesenet når antallet smittede øker, valgte vi å tømme store deler av Storhaugen helsehus. Noen pasienter som lå på Storhaugen ble sendt hjem og får oppfølging av hjemmetjenesten. De pasientene som lå på Storhaugen og ventet på plass i sykehjem, ble lagt inn i sykehjem. For at vi skulle klare dette, ble det etablert dobbeltrom. Enhet for sykehjem har nå 19 pasienter mer enn de strengt tatt er dimensjonert for.

Stormo Andersson sier at alle som jobber i og for eldreomsorgen i Kristiansund mener at dobbeltrom ikke er en god løsning, først og fremst for sykehjemspasientene, men også for kommunens medarbeidere.

– Etter en samlet vurdering har vi likevel sett oss nødt til å gjennomføre tiltaket. Alt er gjort for å ruste oss til en særlig krevende periode. I skrivende stund er det dessverre ikke mulig å si noe om hvor lang periode vi må tåle dobbeltrom, sier hun.

Smittevernrutiner

I tillegg til å frigjøre kapasitet på Storhaugen, har det blitt jobbet med å sikre og etablere gode smittevernrutiner i hjemmetjenesten og i Bo- og habilitering.

– Vi forbereder oss på at vi vil ha brukere med koronasmitte i disse enhetene også. Brukerne av disse tjenestene bor hjemme i sin egen bolig men er definert som ekstra sårbare grupper. Det vil si at det er stor risiko for at disse blir svært dårlige dersom de blir smittet og syke av korona. Målet vårt er at disse skal isoleres i egne hjem så lenge som mulig. Dersom eller når tilstanden tilsier det, vil de bli innlagt i sykehus eller på Storhaugen helsehus, sier kommunalsjefen.

I artikkelen på kommunens hjemmeside kommer kommunalsjefen også med informasjon om prøvetakingsteam, smittesporing, adgangskontroll, kommunikasjon mellom pasient og pårørende, psykososiale tiltak og pasienter og brukere av psykisk helse og rus. Du kan lese hele innlegget her.

Artikkeltags