– Ukritisk om utarming av sentrum

KNN kaller det en ukritisk konklusjon at byer og tettsteder blir utarmet av handels- og opplevelsestilbud lagt utenfor sentrum.