Folkerepublikken Kina har nylig – overraskende – stemt for en uttalelse i FNs generalforsamling hvor Russland karakteriseres som «den aggressive parten i Ukraina-konflikten». Landet har lenge hevdet sin meklerrolle i konflikten, og den 16. og 17. mai kommer en kinesisk utsending til Kyiv. Han skal senere til Russland, Frankrike, Tyskland og Polen. Hva som kommer ut av dette diplomatiske fremstøtet, gjenstår å se.

Kina vil nok ha slutt på krigen i Ukraina. Men hvilken fredsløsning landet ser for seg, er på det nåværende tidspunkt uklart. EU-landene – og ikke minst Ukraina – har selvsagt registret det stadig tettere samarbeidet mellom Russland og Kina, og Folkerepublikken har enda ikke fordømt den russiske invasjonen. Kinesiske myndigheter har heller ikke krevd russisk tilbaketrekning fra ukrainsk territorium, noe som ville være i tråd med kinesisk utenrikspolitikk. Så det er all grunn til å stille spørsmålstegn ved landets uavhengige meklerrolle, noe mange internasjonale observatører også gjør.

Kilde: Kyiv post 15/5-2023.