Uenighet om nedtapping av Kaldbergsvatnet i Halsa – nå er saken havnet hos tingretten

Det brygger opp til rettssak om oppdrettsselskapet Lerøy Midt AS sin tidligere oppdemming av Kaldbergsvatnet i Halsa med om lag en halv meter og nå også ønske om å kunne tappe ned vatnet med inntil halvannen meter.