Tynne søkerlister, én søker til to stillinger på Nordmøre

DEL

Søkerne står ikke i kø når det skal ansettes i kirka.

Til to stillinger i Ytre Nordmøre prosti har det meldt seg én søker. Dette kommer fram i en epost fra personalsjef Alice Elnes i Møre bispedømmeråd. Det er lyst ut fem ledige stillinger i Møre bispedømme, to av disse på Nordmøre.

Ifølge søkerlistene er det ingen søkere til stillingen som sokneprest i Frei, mens det er én søker til stillingen som kapellan i Kristiansund sokn: Line-Merethe Eide Nordhagen.

Situasjonen er forøvrig den samme i Romsdal, også der er det én søker til to stillinger. Noe mer innholdsrik er søkerlista til stillingen som rådgiver på bispedømmekontoret i Molde. Der er det sju søkere: Anne Marit Riste, Beate Hostad Aukan, Elin Næsje Sætre, Heidi Elisabeth Hoel, Hilde Kjøllesdal, Ingunn Misund og Marianne Halle.


Artikkeltags