– Tyder på manglende tillit til arbeidet som er utført

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) mener utsettelsen av det ekstraordinære styremøtet i Helse Møre og Romsdal fra mandag til tirsdag, tyder på manglende tillit til det arbeidet som er utført.