«Sannheten har like mange ansikter som de som sier at de kjenner den», skrev og sang Anne Grethe Preus. Slik er det nok også når tvekampen mellom Møreaksen (MA) og Romsdalsaksen (RA) diskuteres - ofte ganske heftig.

Møreaksen

«Den problematiske Tautratunnelen» ble skrevet i mars -21. https://www.smp.no/meninger/kronikk/i/34oJ79/den-problematiske-tautra-tunnelen Det tok ikke lang tid før 3 professorer i en kronikk konkluderte med at Tautratunnelen ville bli «verdens sikreste». Tiltak som 2 adskilte løp med ca 60 rømningsveier mellom tunnelene og andre tiltak som forsterkninger grunnet jordskjelvområde er selvsagt mulig - men til hvilken kostnad?

Før den siste tids kraftige kostnadsøkninger og tidligere mer normal prisvekst var kostnadsanslagene slik for tunnelen: Statens Vegvesen (SVV) 6 mrd. HR-Prosjekt: 11,2 mrd. Antar at prisveksten for begge er 40-50% pr dato. Kan en 15 km lang og 330 meter dyp undersjøisk tunnel i et aktivt jordskjelvområde bli verdens sikreste til en særdeles lav kostnad?

Det planlegges å bygge en ny 6 km lang tunnel fra Ørskogfjellet og ned mot Vik. Den gjør vegen kortere med MA sin løsning, men for E136 fra Ålesund til Dombås er den uaktuell, og den er uaktuell for RA sitt alternativ som ny E39. Er det sant at tunnelen må bygges? Dersom den meningsløse tunnelen likevel bygges, så utløser den også en annen kostnad - ny veg mellom Vik og Tresfjordbrua. Det er sant.

Romsdalsaksen

Plasseringen av den relativt nye Tresfjordbrua er ikke optimal, men man bygger ikke ny bru i milliardklassen for å spare ca 3 minutt. Slikt er meningsløst, og er det sant at ny bru behøves?

Et område på den nordlige delen av Veøy ble fredet som vernet kulturlandskap i 1970. Motsegn (innvendig) kan komme avhengig av trasevalg og løsning for RA. Er det helt sikkert at det kommer motsegn, og at den blir tatt til følge?

Det hevdes at «RA-brua» må ha seilingshøyde 75 m for at de største turistskipene fortsatt kan gå til Åndalsnes. Det finnes imidlertid alternativ til ei slik bru, og billigst er trolig fergedrift mellom Hjelvika og Sekken. Et annet alternativ er en kort senket rørtunnel med dybde ca 20 meter i egnet område - dvs over 300 meter grunnere enn Tautratunnelen og brøkdelen av lengden. Bruk av sluse kan også være et av flere andre alternativ. Det er flere sannheter også her.

Nedskalering av vegprosjekt er sannsynlig. Krympes prosjektet til å omfatte kun Molde - Vik? SVV har monopol på veibyråkratiet i Norge, men ikke på sannheten.

Les også

Samferdselsprosjekt til himmels

Les også

Hvorfor er Sve så pinlig inkonsistent?