Nå er det klart at rettssaken starter 18. mai.

I midten av februar gikk Andersen til privat søksmål mot sin arbeidsgiver NRK. Hun krever erstatning for endring i arbeidsoppgaver etter at hun ble fjernet fra skjermen mot slutten av 2019.

Begge parter har levert sine sluttinnlegg i forkant av rettssaken.

«Andersen gjør gjeldende at Norsk Rikskringkasting AS' («NRK») beslutning om omplassering av Andersen til arbeid med nett og mobil og opplæring i andre avdelinger i NRK, går utenfor rammen av Andersens arbeidsforhold», heter det i sluttinnlegget til Andersens advokat, ifølge VG.

I det samme sluttinnlegget beskrives omplasseringen som å ha «et klart element av degradering og ydmykelse».

Advokatene til NRK er uenig i beskrivelsen, og bestrider at hun er utsatt for omplassering og degradering. De skriver i sitt sluttinnlegg at beslutningen ble tatt som «følge av Andersens atferd og påvirkning på det psykososiale arbeidsmiljøet i Sporten».

«Arbeidsmiljøet i Sporten har i flere år vært preget av uro og konflikt knyttet til Line Andersens atferd og påvirkning på andre ansatte. Ledelsen har tatt opp dette med Andersen, uten at det har ført til noen endring», heter det fra NRKs advokater.

NTB har forsøkt å komme i kontakt med Andersens advokat, men har ikke fått svar.

(©NTB)