Tustna pensjonistlag holdt årets første samling/møte fredag 27. januar. Leira forsamlingshus er lagets faste møteplass, store og trivelige lokaler, lett adkomst og sentral beliggenhet.

Denne dagen møtte 23 medlemmer og musikere. Gledelig er det å se at også pensjonister fra Aure kommer til våre møter, de er alltid hjertelig velkommen.

Leder Roger ønsket frammøtte velkommen og Leif Johan med sin gitar slo an akkordene til dagens første sang og litt senere kom også vår trekkspiller Peder slik at det ble en duo som gledet oss med mye fin musikk. Pensjonistforbundet har etter ønske fra alle lokale pensjonistlag fått laget nye sangbøker som avløser den lille «grønne sangboken» den nye inneholder mange utfordrende sanger og toner. Her er det også flere sanger på engelsk, for de fleste av oss, også kjente melodier og med litt øvelse vil nok dette gå seg til. Utfordringen er skriften som er litt for liten og kan by på problemer, leder lovte å ta med seg de store sangheftene til neste møte.

Praten gikk livlig, det er tydelig at dette med å kunne møtes, enten en nå er medlem av laget eller ikke er av stor betydning, Tustna pensjonistlag er opptatt av dette og inviterer ikke medlemmer til våre møter og samvær.

Leder hadde ingen spesielle saker på sin møteplan denne dagen, da viktigheten med et sosialt samvær var prioritert denne dagen. Leder gjorde oppmerksom på at ved neste møte, fredag 3. mars, er det årsmøtet som gjelder og leder oppfordrer sine medlemmer å komme med forslag og spørsmål i god tid før møtet. Ta gjerne kontakt med Roger, leder for laget.

Tustna pensjonistlag nærmer seg sitt 50-årsjubileum, dette skal jo selvfølgelig markeres når tiden er der og et håp og ønske er at laget innen da har 50 eller flere medlemmer. Temaet turer ble det også snakket om, blant annet en dagstur til Brandal ishavsmuseum og et besøkt til Sunnmøre museum i Borgund. Lar dette seg gjøre, må vi starte tidlig på dagen og en smule sen hjemtur.

Tiden går så altfor fort på våre sammenkomster, men slik er det på hyggelige og trivelige møter. Tiden var inne for god servering, mer prat og påfølgende gode historier og morsomme vitser.

Tiden var nå inne for åresalg, noe som alltid inneholder humor og skjemt og bidrar til pensjonistlaget kasse som også er viktig for driften av pensjonistlaget.