Vi skriver år 2022 og Tustna pensjonistlag fortsetter med sine møter og sammenkomster, akkurat som vi gjorde i 2021.

Laget var ekstra påpasselig med tanke å ta vare på sikkerheten, både i forhold til sine egne medlemmer og omgivelsene. I løpet av fjoråret gjennomførte laget seks ordinære møter og to større sammenkomster helt i henhold til alle tenkelige beskyttelseskrav. Likeså ble det gjennomført en fin dagstur med buss til Trondheim. I ettertid har det vist seg at ikke var registrert et eneste tilfelle av smitte blant deltakerne.

Nå er året 2021 et minne , et minne som den enkelte selv best husker og tar vare på til en senere anledning når minnene evalueres.

Da Tustna pensjonistlag startet opp igjen med sine møter fredag 25. januar inviterte Tustna pensjonistlag også andre godt voksne til å komme til vårt medlemsmøte og sosiale samvær. Dette for å gi ikke-medlemmer et innblikk i hvordan det hele foregår. Det viste seg å fungere meget bra, det ble en hyggelig ettermiddag som inneholdt alt av det vanlige og noe til. Dette vil laget fortsette med.

Som vanlig ble det informert om pandemien som hadde vært og framdeles pågår. Lagets leder leste opp et innlegg som ble sendt til TK, som omhandlet året som nesten var omme. Dessverre var det ikke så mange som fikk lest dette, da det ble tatt inn på den digitale delen av TK. Som kjent er det ikke alle som er fortrolige med den digitale verden ennå, dette gjelder ikke bare moderne medie-informasjon men også på mange områder, dette gjelder også fra det offentlige og vår egen organisasjon.

Tiden kommer fort, snart var det februar og tid for medlemsmøte igjen. Som vanlig blir våre møter holdt ved Leira forsamlingshus, vanligvis den siste fredagen i hver måned. Møtene blir vanligvis annonsert i god tid, både gjennom TK og lokalt og igjennom Oppslagstavle Tustna. Flere enn vanlig kom også til dette møtet/samværet, noe som vi er svært glade for. Nå skal jeg ikke komme inn på hvilke sanger og flott musikk som ble sunget og spilt, det må oppleves. På januar møtet ble jubilant Kristian Sørvik tildelt en forsinket hilsen og på februarmøtet ble jubilant Bodil Målen Hammer gratulert med blomster. Likeså ble to trofaste og dyktige medlemmer i styret gitt en oppmerksomhet i forbindelse med lange og aktive verv i laget. Tiden var inne for disse to, Johanne Skaret og Bjarne Guldstein, til å gi seg, igjen takker vi så mye for en lang og fin innsats for Tustna pensjonistlag. En hilsen og blomst fortjente også vår svært dyktige og positive spellemann Peder.

To nye styremedlemmer ble valgt inn, styret ser da slik ut: Leder Roger Arne Hammer, nestleder Anne Målen, kasserer John Arfinn Hestvik, styremedlem Jenny Haltbakk og styremedlem Turid Utvik.

Fra kjøkkenet blir det på hvert eneste møte servert meget god og velsmakende varmmat, kaffe og dessert/kake. Det at praten går livlig, er et godt og synlig tegn på at trivselen er til stede. Foruten å være et medlem i pensjonistforbundet et det å kunne møtes, snakke sammen i et sosialt samvær også viktig.

Tustna pensjonistlag er ikke et stort pensjonistlag, vi er idag 35 medlemmer og vi legger ikke skjul på at vi ønsker oss flere innmeldinger/medlemmer.

Etter hvert er planen å komme igang med framvisning av film, da i hovedsak lokalt fra Tustna og det lokale miljøet herifra.

Det må også nevnes at det er etablert et dyktig og effektivt trimopplegg som forgår hver tirsdag på/i Leira forsamlingshus fra klokken 11.00 og en times tid. Det er tre dyktige instruktører fra det lokale helselaget som står for dette, her er det også en anledning for medlemmer av Tustna pensjonistlag til å delta.

Da gjenstår det å ønske medlemmer og andre hjertelig velkommen til vårt møte fredag 25. mars klokken 1300.

For styret i Tustna pensjonistlag

Roger Arne Hammer