Kvar gong Rasmus Rasmussen skriver innlegg i media, stiger Frp på målingane og i valg.

Tusen hjertelig takk for bidraget. Innlegga til Rasmussen beviser på ein svært så tydeleg måte at Møreaksen sjølvsagt ikkje blir noko av.

I dag foreslår SV å kutte 3 milliard kr i løyvingane til Nye Veier as, samt vidare kutt i riksveginvesteringane.

Politikken til SV er aldeles på villspor og relativ greinalaus, men viser på ein klar måte at dei ulike vegprosjekt her i fylket skal finansierast av det same statsbudsjettet.

- Fylkesvegar vert finansiert av statsbudsjettet

- Rikvegar blir finansiert av statsbudsjettet

- Nye Veier as blir finansiert av statsbudsjettet

Dette betyr sjølvsagt at Møreaksen settes opp mot alle andre vegprosjekt her i fylket, uansett om dette er fylkes, riks eller Nye Veier as som har ansvaret for.

Derfor er det slik at skal E-136 kunne bli ein realitet, må løyvingane gå til Nye Veier as i statsbudsjettet, og kvar ei kr som blir urettvis brukt på Møreaksen til planlegging, svekkar sjansen for realisering av E-136.

Slik er det berre, og er den verden vi må forholde oss til på Stortinget.

Akkurat no er fokuset på E-136 frå Ålesund -Bjorli som pri 1.

Mest truleg klarer Sp, Ap og SV å klure til dette også, noko som er rimeleg trist for Møre og Romsdal.

At Møreaksen glir sakte men sikkert ut av horisonten, er ikkje trist.

Dette er rett og slett nødvendig for å ikkje sløse med pengane, men bruke pengane til andre viktige vegprosjekt som vanlige folk og næringslivet verkeleg trenger.

Les også

Hvem lytter Frank Sve til?