2021 var rekordår for Stikk UT! med mer enn 1,2 millioner registrerte turer. Økonomisk sett gikk det hardt utover de to friluftsrådene som driver den populære turtrimmen, skriver de to friluftsrådene i en pressemelding.

Hovedsponsor Sparebanken Møre dobler nå støtten til Stikk UT! de neste tre årene.

– Sparebanken Møre har sett tallene våre og skjønt viktigheten av arbeidet som gjøres. Det at de nå dobler støtten til Stikk UT! de neste tre årene er fantastisk og helt avgjørende for langsiktigheten til Stikk UT!, sier Ola Fremo, daglig leder i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal ifølge pressemeldingen.

Stikk UT! eies av friluftsrådet Nordmøre og Romsdal og drives i partnerskap med Sunnmøre Friluftsråd. Friluftsrådene samarbeider med Fylkeskommunen og kommunene i Møre og Romsdal, samt Heim kommune i Trøndelag.

Turkassetrimmen har bidratt til turopplevelser for innbyggerne i Møre og Romsdal i 15 år. Siden den turtrimmen ble lansert som app i 2020 har både populariteten og kostnadene økt betraktelig, ifølge friluftsrådene.

Turstifond

I tillegg til driftsstøtte til Stikk UT!, etablerer banken nå et eget Stikk UT!-turstifond som skal bidra til reparasjon av slitasje og opprustning av stier.

Turstiene som er med i Stikk UT! er tilrettelagt gjennom hundrevis av dugnadstimer lagt ned av de frivillige rundt i kommunene.

– Det betyr veldig mye at Stikk UT! nå får et eget turstifond på 500.000 kroner som skal hjelpe oss til å holde kvaliteten på stiene oppe. Forhåpentligvis vil de også gjøre jobben til de frivillige lettere, siden vi nå har et sted vi kan hente penger til utbedringer der det trengs. Det er absolutt et mål for oss å gjøre Stikk UT! mer bærekraftig og dette er et viktig ledd i dette arbeidet, sier Anne Berit Støyva Emblem, daglig leder i Sunnmøre Friluftsråd, i pressemeldingen.