En ny rapport fra Menon Economics viser at turister i Møre og Romsdal hadde et forbruk på mer enn 3,6 milliarder kroner i 2019.

Besøkende brukte nesten 1,4 milliarder kroner i Nordmøre og i Romsdal i det siste året før koronapandemien, mens det på Sunnmøre ble lagt igjen over 2,4 milliarder kroner.

Rapporten ble laget på oppdrag fra Visit Northwest, Destinasjon Ålesund & Sunnmøre og Møre og Romsdal fylkeskommune for å analysere reiselivets betydning for verdiskapning og sysselsetting i Møre og Romsdal.

10.000 cruisepassasjerer i Kristiansund

Det var i 2019 til sammen 900.000 passasjerer på cruisebåter som la til kai i Geiranger, Ålesund, Åndalsnes, Molde eller Kristiansund. Av disse var det 10.000 cruisepassasjerer som besøkte Kristiansund.

Til sammenligning var det 80.000 cruisepassasjerer som besøkte Molde og Åndalsnes i 2019. Sammenlagt var det 170.000 passasjerer på cruisebåter som la til land i Nordmøre og Romsdal i 2019.

Omsetning på 470 millioner kroner

Reiselivsnæringen i Kristiansund hadde i 2019 en omsetning på 470 millioner kroner. Av disse hadde overnattingsbransjen en omsetning på 153,6 millioner kroner, mens serveringsbransjen hadde en omsetning på 219,6 millioner kroner og 96,8 millioner kroner.


I overnattingsbransjen er Scandic i Molde den største aktøren med en omsetning på 113 millioner kroner. Quality Hotel Grand i Kristiansund er også en stor aktør med 44 millioner kroner i omsetning.

Viktig for verdiskapingen

Reiselivssjef Torunn Dyrkorn i Visit Nordvest hevder at rapporten bekrefter at reiselivet er en svært viktig næring for Nordmøre og resten av fylket.

– Det er veldig interessant å se verdiskapingen de tilreisende bidrar til i vår region, ikke bare til det tradisjonelle reiselivet, men også ut til andre bransjer. Vi har med rapporten fått merr innsikt i hva reiselivet genererer av både arbeidsplasser og verdiskapning i kroner og øre i den enkelte kommune. Rapporten viser også at vi har et enormt potensial i økt verdiskaping i å jobbe for flere besøkende gjennom hele året, sier hun i en pressemelding.

For å beregne turistene sitt forbruk, er det beregnet at 90 prosent av cruisepassasjerene gikk i land, noe som som utgjør 810.000 cruisebesøkende i 2019.

2,8 millioner gjestedøgn

I rapporten blir det slått fast at turistene tilbragte 2,8 millioner gjestedøgn i hele fylket i 2019. Av disse ble 80 prosent av gjestedøgnene registrert i sommerhalvåret.

Over 60 prosent av de kommersielle gjestedøgnene kom fra norske reisende. 1,7 millioner av gjestedøgnene var kommersielt overnattende, som som overnattet på hotell og camping.